Impressie van samenwerkende collega's voor succesvolle digitale transformatie

Digitale Transformatie

De klantvraag en markt veranderen sneller dan mijn organisatie nieuwe producten en diensten realiseert. Hoe kunnen we het verandertempo in mijn organisatie opvoeren? Zodat  we snel kunnen inspelen op externe veranderingen en we niet meer achter de feiten hoeven aan te lopen.

Succesvolle digitale transformatie door focus op human capital

Het verweven van digitale strategieën, tools en vaardigheden is slechts een deel van de oplossing. Cruciaal zijn ook de organisatiestructuur en bedrijfscultuur. Voor de beoogde toekomstbestendigheid, is investeren in sociale innovatie en agile werken essentieel. In de visie van Netvlies is een mensgerichte aanpak de sleutel tot een succesvolle digitale transformatie.

Onze experts helpen jou bij het vormgeven van nieuwe manieren van werken waarvan betrokkenheid, onderzoek en co-creatie belangrijke kenmerken zijn. Met als doel: een cultuur verkrijgen die aanpassingsvermogen stimuleert, productiviteit verhoogt en talent aantrekt. Samen laten we in een snel veranderende wereld je organisatie floreren.

Netvlies’ partners boeken succes in digitale transformatie

Bij de Efteling speelt een mooie en uitdagende organisatieontwikkeling. In deze zoektocht naar de beste oplossing keken we geregeld naar sociale, innovatieve organisaties. Netvlies fungeert voor ons inmiddels als inspirerend voorbeeld.

Pim van Kilsdonk, Adjunct Directeur Efteling

Innovatieve producten kunnen gekopieerd worden. Unieke culturen niet.

Met een holistische aanpak creëren we nieuwe manieren van werken. In co-creatie analyseren en vormen we de omgeving, cultuur, structuren en systemen om naar een agile organisatie. Gespecialiseerde coaches trainen afdelingen en managementlagen. Zo transformeren we talenten van vandaag naar wendbare, effectief werkende teams die met vertrouwen de uitdagingen van morgen aangaan. Bij het vormgeven van wendbare organisaties hechten we er waarde aan dat jij in het strategisch partnership de regie houdt. Uiteraard ondersteunen wij jou optimaal om de transformatie in de goede banen te leiden.

 1. Engage

  We dagen organisaties uit om out-of-the-box te denken en werken. In  workshops en door  inspirerende presentaties laten we je kennismaken met innovatieve manieren van werken en samenwerken. Aan de hand van knelpunten en wensen uit de organisatie brengen we de uitdagingen in kaart.

 2. Define

  Lead by example, dat is in onze visie de juiste weg.  We richten ons daarom op het activeren van díe mensen die bepalend zijn in het starten van verandering. In co-creatie definiëren we een visie en veranderingsstrategie. In de teams die voor verandering verantwoordelijk zijn creëren we samen de optimale voorwaarden voor passie, intrinsieke motivatie en eensgezindheid.

   

 3. Ideate

  In brainstormsessies leren we initiatiefnemers hoe ze nieuwe bruikbare werkstructuren, systemen en tools kunnen ontwerpen en toepassen. In lijn met de zelfsturende organisatie kennen we aan de teams autonomie toe, zodat zij zelfstandig verandering kunnen initiëren.

 4. Adopt

  Zodra teams zelfstandig passende oplossingen hebben ontwikkeld, is het zaak om deze stapsgewijs in de organisatie te implementeren. We zetten coaches in om de vernieuwers hierbij te ondersteunen. Met als doel dat de medewerkers vertrouwd raken met de veranderingen en zich de nieuwe werkwijze eigen maken.

 5. Learn

  Succesvolle digitale transformatie vraagt om een flexibele aanpak. Wacht niet op audits en rapporten. Blijf in gesprek met medewerkers om een goed beeld te krijgen van de vernieuwingen die wel en niet werken. Ook wij helpen je om waardevolle signalen uit de organisatie op te pakken.

whitepaper

Lees hoe jouw organisatie kan starten met digitale transformatie

Waarom is een digitale transformatie noodzakelijk? Hoe geef je vorm aan een succesvolle digitale transformatie? In dit gratis whitepaper nemen we je mee in de wereld van digitale transformatie, lichten we toe waarom ook jij aan de slag moet met digitale transformatie en hoe je dit succesvol aanpakt.

Hoe start je een digitale transformatie?