Royal IHC header met 5 schepen

Bouwen aan maritieme online toekomst voor Royal IHC

  • Aanvragen via website wereldwijd met 60% gestegen
  • Website laadsnelheid en gebruiksgemak sterk verbeterd
  • Stakeholders zeer tevreden over concept en resultaat

Het verhaal

Royal IHC, verankerd in de geschiedenis van de Nederlandse scheepvaart, is een toonaangevende leverancier van maritieme technologie en aanverwant vakmanschap. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en levert wereldwijd totaaloplossingen, variërend van complete schepen en apparatuur tot uiteenlopende full-service diensten. Royal IHC is actief in de bagger-, offshore-, mijnbouw- en defensie-industrie. In een stormachtig veranderende wereld koerst Royal IHC op innovatie en het bevaren van nieuwe wateren. Want de onderneming is vastbesloten de maritieme industrie veiliger, efficiënter en duurzamer te maken voor zowel haar afnemers als haar medewerkers.

RoyalIHC website in desktop en mobiele weergave

De uitdaging

Royal IHC besloot voor een nieuwe website te gaan om deze te laten aansluiten bij hun nieuwe branding en positionering 'creating the maritime future'. Het doel was ook om de vier kernmarkten - de baggerindustrie, de offshore-industrie, de mijnbouw en defensie - afzonderlijk te ontsluiten via hun corporate website. Hoewel Royal IHC in 2016 was overgegaan van 50 sites naar 1 site, en sindsdien online volwassener en zichtbaarder was geworden op relevante sociale kanalen, voldeed de huidige site niet meer aan hun behoeften.

Met deze visie benaderde Royal IHC Netvlies, omdat de onderneming haar online landschap ingrijpend wilde professionaliseren. Het was tijd voor een stap naar meer resultaatgerichtheid. Royal IHC verlangde een ‘outside-in focus’: ze wilden de organisatie beschouwen vanuit het perspectief van de klant. Ze stelden zichzelf de vragen: Wat zijn de vraagstukken waar de klant mee worstelt en hoe kan Royal IHC die oplossen? Het werd duidelijk dat, als het aankomt op doelgroep en klantreis, de markten sterk van elkaar verschillen. Elke markt wordt gekenmerkt door zeer specifieke en uitgebreide, eigen content.

Het optimaliseren van de verouderde website bleek lastig door de inflexibiliteit en lage gebruiksgemak. Het eerder in Sitecore ontwikkelde CMS systeem beantwoordde - qua gebruiksgemak en flexibiliteit - niet langer aan hedendaagse vereisten. Zodat Royal IHC er niet het maximale uit wist te halen. Een CMS passend bij onze online doelstellingen was dan ook wenselijk. De uitdaging was een gebruiksvriendelijk online platform te ontwikkelen waarin uiteenlopende doelgroepen makkelijk hun weg vinden; een platform dat eenvoudig in beheer is; en dat de overall merkautoriteit en leadgeneratie van Royal IHC substantieel versterkt.

Na een zorgvuldige bureauselectie waaraan zes digital agencies deelnamen, koos Royal IHC voor een partnership met Netvlies. 

“Tijdens de bureaupresentatie bleek Netvlies zich goed te hebben verdiept in ons vraagstuk. Ze presenteerden een oplossingsrichting en een CMS demo die ons vertrouwen gaven in hun kennis en kunde. Daarnaast is het een gerenommeerde partij met een uitstekend track record.” 

Bas van Oosterhout - Sr. Online marketeer Royal IHC

Mobiele weergave van 3 pagina's van RoyalIHC

Responsive opzet

De nieuwe Drupal website is gebruiksvriendelijk. Een duidelijke en volledig responsive opzet zorgt ervoor dat bezoekers vanaf elk apparaat makkelijk bij informatie kunnen. 

Het proces

1. Strategie en concept

Vanwege de omvang van de organisatie en van het online landschap en vanwege de diversiteit van de doelgroepen, was het cruciaal om alle belangrijke stakeholders te enthousiasmeren voor het concept en de strategie voor de komende jaren. Zo zou de gepresenteerde oplossing breed worden gedragen. Royal IHC is wereldwijd actief in vier markten en de doelgroepen en klantreizen hierin verschillen sterk van elkaar. Ook kan een klantreis erg lang zijn - een baggerschip is immers geen impulsaankoop. Een geïnteresseerde afnemer heeft in iedere fase van de klantreis een andere informatiebehoefte. Om het aankoopproces te doorgronden en goed in kaart te brengen, organiseerden we acht workshops met vertegenwoordigers (met name marketing- en sales-deskundigen en directieleden) uit alle vier de business units. Zo oogstten we waardevolle input en creëerden we intern draagvlak voor de in co-creatie gemaakte concepten. Nadat de horizon voor de komende jaren was bepaald, ontwikkelden we samen de roadmap waarover we ook brede consensus bereikten.

2. Design Sprints

In Design Sprints ontwikkelden we prototypes die we vervolgens bij de doelgroep uittestten, zodat we de feedback direct konden verwerken. Hierbij waren onder meer een inkoper van Defensie, een medewerker van een baggerbedrijf uit Zuid-Afrika en een scheepsmakelaar betrokken. Ieder gaf vanuit de eigen invalshoek feedback op het concept. Gedurende het proces kwamen we erachter dat niet alleen de directe klanten van Royal IHC tot de doelgroep behoren, maar ook de klanten van deze klanten. Deze en andere verworven inzichten zijn benut om het prototype te optimaliseren

3. Eerste Scrumtraject

De realisatie van de nieuwe website vond plaats aan de hand van de Scrum methodiek. De rol van Product Owner werd vertolkt door een afgevaardigde van de klant die ook bij Netvlies op kantoor participeerde in het projectteam. Zo bundel je de krachten en werk je gezamenlijk aan een hoogst haalbare resultaat. Netvlies werkt sinds 2010 met Scrum, maar voor Royal IHC was dit de eerste keer. Dat is wennen. Daarom vinden we het belangrijk klanten hierin te begeleiden. De methodiek bleek goed te vallen: "Scrum biedt duidelijkheid voor iedereen. Elk onderdeel wordt met elkaar afgestemd en je bent genoodzaakt heel goed na te denken over wat ontwikkeld moet worden en waar je de prioriteiten stelt. In dergelijke grote projecten is altijd sprake van voortschrijdend inzicht en daarvoor biedt Scrum alle ruimte."

4. Touch, tell and sell

Bij de realisatie van het concept hebben we het touch, tell and sell principe gebruikt. In de touch-fase gaat het erom de naamsbekendheid te vergroten, de merkbelofte te laden en traffic naar de website te genereren. In de tell-fase is het van belang zo relevant mogelijk de verdiepende content uit te serveren die de doelgroep gebruikt in de zoektocht naar de beste oplossing. In de sell-fase draait het erom leads te kwalificeren en te converteren naar een sales-moment. Per fase en per doelgroep hebben we beoordeeld of het websiteconcept voldeed aan de informatiebehoeften die op dat moment voor die specifieke bezoeker van toepassing zijn.

5. Door-en-door gebruiksvriendelijke website in Drupal loodst bezoekers gestroomlijnd naar relevante informatie

De menustructuur van de nieuwe website hebben we zodanig opgezet dat, als je eenmaal voor een markt gekozen hebt, je in een microsite terechtkomt die alleen de meest relevante informatie toont. Zo voorkom je dat bezoekers verdwalen. Daarbij is door Royal IHC goed geïnventariseerd welke content gemigreerd moest worden, welke nieuwe content nodig was en welke kon worden weggelaten. De nieuwe website is ontwikkeld in Drupal, een veilige, betrouwbare, gebruiksvriendelijke en schaalbare CMS oplossing. Om te zorgen dat de website overal ter wereld snel inlaadt, hebben we bovendien CDN ingezet.

De navigatie en drie subpagina's van RoyalIHC voor Defence, Mining en Offshore Energy

Microsites

Op basis van de gekozen markt komt de bezoeker op één van de microsites terecht die alleen de meest relevante informatie toont. Zo kunnen de uiteenlopende doelgroepen makkelijk hun weg vinden en voorkom je dat bezoekers verdwalen.

Het resultaat

  • De laadsnelheid, de toegankelijkheid en het gebruiksgemak zijn enorm toegenomen. Uit de statistieken blijkt dat bezoekers eenvoudig vinden wat ze zoeken.
  • Het aantal aanvragen via de website wereldwijd steeg met 60%.
  • De interne organisatie is superenthousiast over het resultaat (hetgeen vooraf als belangrijke uitdaging werd gezien). 
  • De website draagt bij aan de markautoriteit van Royal IHC. 

De professionalisering van ons online landschap was een omvangrijk project. Netvlies is een ervaren en goede sparringpartner; ze hebben ons uitgedaagd in onze visie en de realisatie ervan. Ik ben zeer tevreden met de aanpak en resultaten!

Bas van Oosterhout - Sr. Online marketeer Royal IHC