sfeerbeeld scrum sprint review.

Scrum ontleed: zo werkt een sprint review

In 2010 was Netvlies een van de eerste internetbureaus in Nederland die ging werken volgens de projectmethodiek Scrum. Inmiddels scrummen we bij al onze projecten. Logisch, want medewerkers én klanten zijn enthousiast over Scrum en willen vaak niet anders meer. Organisaties zónder ervaring met Scrum hebben voorafgaand aan een project echter veel vragen over de methodiek. In een serie blogs beantwoord ik daarom samen met mijn Scrum Master-collega’s vragen die we vaak over Scrum krijgen. In dit blog vertel ik je alles over een van de Scrum-events: de sprint review. 

Sprint review tijdens scrum proces

Dikke tip: Onderaan dit blog vind je een begrippenlijst van alle Scrum-termen die ik in dit blog gebruik. 

Een Scrum-project is opgedeeld in sprints van twee tot drie weken. Na elke sprint lever je een werkend (deel)product op. Aan het eind van elke sprint houden we een sprint review. Het scrumteam en de PO laten aan de stakeholders zien waar ze de afgelopen sprint aan hebben gewerkt. Hiervoor gaan ze naar het kantoor van de klant of komen de stakeholders naar het scrumteam toe. Ze krijgen dan meteen een beter beeld bij hoe het team samen in een ruimte aan hun project werkt of hoe een Scrummuur er nu eigenlijk uitziet. De sprint review is het moment waarop stakeholders feedback kunnen geven en vragen kunnen stellen.  

Het verloop van een sprint review

Een sprint review begint met een korte terugblik op de strategie en de doelen van – bijvoorbeeld – de website: voor welke persona’s maken we de website en wat willen we met de website bereiken? We benoemen de sprint goal – een korte omschrijving van wat we in deze sprint wilden bereiken – en vertellen hoe de sprint is verlopen: wat waren knelpunten, wat verliep goed of juist minder soepel en waardoor kwam dat?Daarna geeft de PO een demo van wat er deze sprint is ontwikkeld op basis van de klantreis die een bezoeker op de website doorloopt. De PO wordt hierbij ondersteund door het scrumteam. Tijdens en na de demo kunnen de stakeholders feedback geven en vragen stellen. Dat is belangrijk om intern draagvlak te creëren en voorkomt bovendien dat stakeholders later – als de website live staat – pas aangeven dat een functionaliteit niet werkt zoals het hoort. De doorlooptijd van Scrum is immers kort en dát maakt snel schakelen en prioriteren extra belangrijk.Tijdens een Scrum-project werkt een PO meerdere dagen per week samen bij het scrumteam op kantoor. Hierdoor hebben collega’s vaak geen zicht op wat de PO op deze dagen doet. De sprint review is dan ook hét moment om:  

  •       te laten zien welke keuzes de PO heeft gemaakt en waarom;
  •       de organisatie betrokken te houden;
  •       en uit te leggen waarom het zo belangrijk is dat de PO veel bij het scrumteam op kantoor is.

Extra tip: in dit blog lees je meer over de rol van de PO.

Feedback oogsten én benutten

Per sprint review kunnen de aanwezige stakeholders wisselen. Het is sowieso goed dat beslissers en andere belangrijke stakeholders aanwezig zijn. Heb je bijvoorbeeld een klantenservice-pagina gemaakt, dan is het waardevol als bij de sprint review ook medewerkers van de afdeling Klantenservice aanwezig zijn. Eerdere projecten hebben ons geleerd dat het heel waardevol is als interne specialisten op het juiste moment worden betrokken en de goede vragen stellen. Dat levert vaak waardevolle feedback op die we in dat stadium van het project nog goed kunnen gebruiken om het product te optimaliseren. De demo eindigt met een korte vooruitblik naar de komende sprint(s). Om het feedbackmoment optimaal te benutten, is het belangrijk dat de PO zijn of haar collega’s vooraf goed informeert. Weten zij in grote lijnen wat er in de sprint is ontwikkeld, dan kan dat alvast even landen. Zo weten ze beter wat ze te zien zullen krijgen (bijvoorbeeld een bestelflow of een klantenservicepagina), kunnen ze alvast nadenken over wat ze daarvan verwachten en kunnen ze tijdens de sprint review beter toetsen of het resultaat overeenkomt met hun verwachtingen. Ook moeten ze er goed van doordrongen zijn dat dit écht het moment is om feedback te geven en dat dit ook van hen wordt verwacht. Tijdens de sprint review verzamelt de PO alle feedback. Vervolgens is het aan de PO om te bepalen wat de prioriteit van de feedback is en of daarom de product backlog -de verzameling van wensen die in het product kunnen komen- van de volgende sprints moet worden aangepast en/of prioriteiten moeten worden verschoven. 

Leer in een uur de basis van Scrum

Meld je aan voor ons gratis webinar en leer in één uur de basis van Scrum. Na dit webinar weet je wat Scrum is, hoe het werkt en kun je zelf aan de slag met de projectmethodiek.

Meld je gratis aan

Begrippenlijst

Sprint 

Een periode van twee tot drie weken waarin een multidisciplinair team een set van wensen (user stories) oppakt.

User story 

Eén specifieke wens op basis van een afgekaderde functionaliteit.

Sprint goal 

Een korte omschrijving (een of twee zinnen) van wat het scrumteam in de komende sprint wil bereiken.

Scrumteam 

Een zelfsturend multidisciplinair team dat tijdens het project het product realiseert. Een scrumteam bestaat uit professionals, zoals developers, designers, strategen, marketeers, Scrum Master en PO. De PO bepaalt wat er gemaakt moet worden, maar het team bepaalt hoe dit gedaan wordt.

Product backlog

De verzameling van wensen die in het product kunnen komen. Deze wensen (user stories) hebben allemaal een unieke prioriteit op basis waarvan ze tijdens de sprints worden opgepakt. Dit zorgt ervoor dat een wens – hoe onrealistisch ook – altijd op de backlog kan staan, zolang de prioriteit maar klopt. Een backlog is overigens project-overstijgend: wanneer na een half jaar een optimalisatiesprint wordt gehouden, is de (herziene) backlog daarbij nog steeds het uitgangspunt.

Product Owner (PO) 

De afgevaardigde van de klant die bij het team op kantoor zit. De PO kan ter plekke knopen doorhakken en vragen beantwoorden en houdt zo de vaart erin. Het is daarom belangrijk dat de PO hiervoor van zijn of haar organisatie voldoende tijd en mandaat krijgt.

Scrum event 

Elk Scrumtraject kent vijf vaste, terugkerende evenementen: de sprint, de sprint planning, de daily scrum (ook wel daily standup genoemd), de sprint review en de retrospective.