sfeerbeeld design sprint

Hoe je tijd, energie en geld bespaart met validated learning en Design Sprints

Stel, je hebt een fantastisch idee voor een nieuw digitaal product. Wat doe je dan?

Dit is hoe het vaak gaat

Er wordt een businessplan gemaakt waarin aannames en inschattingen worden gedaan over de doelgroep, propositie, kanalen en inkomstenstromen. Op een business model canvas wordt met kosten en opbrengsten heen en weer geschoven tot er een mooi kloppend verhaal ontstaat. Er volgt een pitch richting investeerders, partners en andere stakeholders. Men is overtuigd en maakt budget vrij voor de ontwikkeling. In een periode van enkele weken gaat een team van designers en developers aan de slag met de ontwikkeling van een MVP (Minimal Viable Product). Het MVP wordt gelanceerd en dan… gebeurt er niets. Misschien was het MVP toch iets te minimal. Er wordt extra budget vrij gemaakt om nieuwe functionaliteiten toe te voegen in de hoop dat de doelgroep dan wel enthousiast reageert op de nieuwe website, applicatie of service. In de daaropvolgende periode wordt er sprint na sprint geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het product in de hoop snel op goud te stuiten. Af en toe met succes maar vaak tevergeefs.

Wat gaat er mis in deze situatie?

Wat er mis gaat in de bovenstaande situatie is dat er in een businessplan allerlei aannames worden gedaan op basis van ervaringen en kennis uit het verleden. Als je voor de 25ste keer een winkel binnen dezelfde retailketen opent, is dat niet zo’n probleem. In zo’n geval is ervaring en kennis van vergelijkbare projecten uit het verleden erg waardevol. De digitale wereld van vandaag is grillig, chaotisch en onvoorspelbaar. In deze wereld zijn ervaringen uit het verleden niet veel waard. Soms zijn ze zelfs misleidend en gevaarlijk. Ze helpen misschien om je businessplan te onderbouwen en stakeholders te overtuigen, maar zijn vaak niet van toepassing op je nieuwe concept, doelgroep of business model. Heb je geen bruikbare data en is jouw idee volledig op aannames gebaseerd? Dan kan een Design Sprint je helpen om aannames te testen en nieuwe inzichten te verzamelen.

Validated Learning met Design Sprints

Het doel van een design sprint is om zo snel en goedkoop mogelijk aannames te testen en nieuwe inzichten te genereren. Het idee komt van Google Ventures die deze aanpak hebben ontwikkeld om start-ups snel op weg te helpen. Design sprints maken gebruik van validated learning; een proces waarmee je aannames constant test met echte gebruikers om een duurzaam product of business model te ontwikkelen. Wij zetten deze aanpak steeds vaker in voor opdrachtgevers die zich op onbekend terrein begeven of moeite hebben om online onderscheidend te zijn.

Begin met een hypothese

Je design sprint begint met het opstellen van een hypothese (Sprint Questions). Wat zijn de belangrijkste aannames waarop je idee is gebaseerd? Wat moet er waar zijn om dit een goede investering te maken? Bijvoorbeeld:

  • Jongeren (doelgroep) willen snel en voordelig hun rijbewijs halen (behoeften)
  • Een online leeromgeving (Oplossing) gaat jongeren helpen om sneller en voordeliger te lessen
  • Jongeren vinden deze propositie aantrekkelijker dan het bestaande aanbod in de markt
  • Jongeren vinden de leeromgeving gebruiksvriendelijk
  • Dit concept zorgt voor meer leads / nieuwe leerlingen / omzet

Deze hypothese ga je vervolgens onderzoeken met een prototype en gebruikerstest. Het doel van een design sprint is niet om te bewijzen dat je slim bent en dat jouw idee een supergoed idee is. Het doel van dit design sprint is om zo snel en efficiënt mogelijk achter de waarheid te komen en nieuwe dingen te leren waarmee je het product aan kan scherpen.

Maak een prototype

Om de hypotheses te testen heb je een prototype nodig. Een prototype is een net-echte versie van je idee. Een soort facade zoals je die van films en theaterstukken kent. Dit prototype leg je voor aan de doelgroep om te zien hoe ze er op reageren. In het beginstadium van een nieuw concept, wil je zo min mogelijk tijd besteden aan het maken en testen van een prototype. In die fase is het beter om snel veel ideeën te testen dan al je pijlen op 1 idee te richten. Een design sprint speelt hier goed op in omdat je in slecht 5 dagen een prototype maakt en test. 

Testen en data verzamelen

Vervolgens test je het prototype en ga je op zoek naar data (feiten) die je hypothese bevestigen of ontkrachten. De test bestaat meestal uit een gebruikerstest met interview. 5-7 gebruikers worden geïnterviewd en testen het prototype. Het vervelende aan deze stap is dat jij, als bedenker en ambassadeur van het idee, een groot risico vormt voor de betrouwbaarheid van de test. Als geestelijk vader of moeder ben je onderhevig aan de zogenaamde conformation bias. Dit is een psychologisch fenomeen waardoor je onbewust meer oog hebt voor dingen die jouw idee ondersteunen dan voor mogelijke show-stoppers en beren op de weg. Eigenlijk ga je onbewust op zoek naar de halve waarheid die jouw hypothese bevestigt. "Fréderic testen en data verzamelen"

Hoe ga je hier mee om?

Ga niet op zoek naar data die je hypothese bevestigt, maar probeer data te vinden die jouw hypothese ontkracht. Ga op zoek naar de ‘ongemakkelijke waarheid’. Welke feiten en data kunnen jouw idee op losse schroeven zetten en de stoelpoten onder je hypothese vandaan zagen? Welke data bewijst dat jouw aannames niet kloppen en dat het geen goed idee is om hierin te investeren? Kun je ze niet vinden? Dan ben je op de goede weg. In een gebruikerstest voor Wezp, een online administratietool voor ZZP-ers, vroegen we deelnemers aan een gebruikerstest waarom ze Wezp niet zouden willen gebruiken. Respondenten waren hierdoor eerder geneigd om eerlijk aan te geven waarom het juist voor hen niet zou kunnen werken.

Wat als je hypothese niet klopt?

Als je hypothese zeerwaarschijnlijkwaar is, kun je met meer zekerheid de volgende stap zetten. Misschien leer je dat het concept niet onderscheidend genoeg is ten opzicht van het bestaande aanbod, maar doe je waardevolle nieuwe inzichten op over behoeften bij de doelgroep die nog niet door de concurrentie vervuld worden.  Een design sprint is geen mislukking zolang je nieuwe dingen leert. Als blijkt dat je hypothese niet klopt, is je design sprint nog steeds een succes. Je kan je concept nu aanscherpen en met een gerust hart de realisatie sprint plannen of er een streep doorheen zetten en doorgaan naar je volgende idee. "prototype testen designsprint"

In het kort

Een design sprint geeft meer inzicht in de levensvatbaarheid van je oplossing. Bijkomend voordeel is dat je in dit proces allerlei nieuwe interessante inzichten opdoet die helpen in de verdere doorontwikkeling van je product. Stakeholders en beslissers zullen veel makkelijker overtuigd zijn van je plan als je een gevalideerd concept kan presenteren. Onze ervaring leert dat een design sprint ook de organisatie in beweging kan krijgen door mensen uit de organisatie actief te betrekken. Ideeën zijn als zand op het strand. Iedereen heeft ze en ze zijn in overvloed. Er komen altijd nieuwe ideeën. Hecht daarom niet te veel waarde aan 1 specifiek idee. Probeer juist zoveel mogelijk ideeën te genereren en ze zo snel mogelijk te valideren.

Gratis Design sprint webinar

We organiseren regelmatig een design sprint webinar.

Meld je gratis aan