medewerkers van Netvlies in overleg.

Digitaal Strateeg Luuk aan het woord: zo is het om te werken in een organisatie zonder managers

Netvlies een platte organisatie zonder managers. Dit betekent dat sommige dingen net even anders gaan dan in andere organisaties. Zo schrijf je jezelf in op projecten, krijg je de vrijheid om datgene op te pakken waarin jij gelooft en krijg je veel verantwoordelijkheid. In een serie blogs vertellen onze medewerkers hoe zij werken bij Netvlies ervaren. In dit blog vertelt Digitaal Strateeg Luuk over zijn ervaringen.  Als Digitaal Strateeg houd ik mij onder andere bezig met het vormgeven van digitale, bedrijfs- en merkstrategieën. In samenwerking met onze klanten denken we na over vraagstukken zoals de aankomende digitale innovaties, (employer) branding- en online marketingstrategieën. Samen met klanten bedenk ik oplossingen voor hun complexe digitale vraagstukken. In strategische sessies breng ik de behoeften, vragen en uitdagingen van de klant, de werknemers van de klant én de klant van de klant (de eindgebruikers) in kaart. Tijdens het compacte proces van een Design Sprint bedenken we een oplossing voor een van deze uitdagingen. We maken een prototype en testen dit onder toekomstige eindgebruikers. Die input gebruiken we om de oplossing die we hebben bedacht al voor de realisatie en implementatie aan te scherpen.  Voor ik bij Netvlies kwam werken, heb ik onder andere bij een creative agency, internationale corporate en MKB bedrijf gewerkt. Bij de corporate mocht ik aan de slag met gave onderwerpen waar veel stakeholders bij betrokken waren. Het was een leuke uitdaging om al deze mensen op één lijn te krijgen en hun input op te halen. Het leuke aan deze manier van werken vond ik dat je vanaf het begin tot eind betrokken bent bij het project. Maar projecten hadden vaak een lange doorlooptijd en door de vergadercultuur duurde het soms lang voor knopen werden doorgehakt. Bij Netvlies wordt dit anders aangepakt. Als ik vandaag bezig ben met een idee ben ik twee weken later aan het prototypen en beslis ik een paar dagen daarna onder andere op basis van gebruikerstesten of en hoe we het idee gaan implementeren. 

Verantwoordelijkheid zorgt voor snelle groei

Een ander verschil met mijn vorige werkgevers is dat daar de manager eindverantwoordelijk is. Het voordeel van het werken onder een manager is dat je kan leunen op de expertise en keuzes van een ervaren persoon. Toch voelde ik mij soms niet verantwoordelijk voor de uitkomst of voldaan als een project een succes was. Het waren immers niet altijd mijn keuzes die tot dit succes hebben geleid.  Dat is nu heel anders. Vanaf mijn eerste werkdag draaide ik samen met senior collega’s mee in klantprojecten en 2 maanden later was ik de lead strateeg van mijn eerste project. Door die verantwoordelijkheid voel je veel meer eigenaarschap voor het project. Dat zorgt voor meer verantwoordelijkheid en meer voldoening als een project succesvol is afgerond. Bovendien wordt je veel meer uitgedaagd en stap je sneller uit je comfortzone.  Door deze ‘learning by doing’ aanpak leer je in korte tijd veel, waardoor je een veel snellere inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling kunt doormaken. Zo heb ik mijn vaardigheden voor het faciliteren van creatieve workshops snel verder kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld goed luisteren en doorvragen naar wat de klant en eindgebruikers willen en het managen van de verwachtingen van de klant tijdens het project. Ook krijg ik de volledige vrijheid om, wanneer ik daar mogelijkheden toe zie, klanten binnen de kaders van het project uit te dagen. Normaliter, ook bij het vorige creative agency waar ik gewerkt heb, pakt een manager dit op.  Daarnaast werken we door de Agile aanpak van Netvlies in multidisciplinaire teams veel samen met andere disciplines. Doordat ik meer leer over andere disciplines, kan ik als strateeg nóg beter hoog over meedenken, sneller linkjes leggen met andere disciplines en deze disciplines ook al eerder in het traject aanhaken. Bijvoorbeeld om de technische haalbaarheid van een idee te toetsen of op een iteratieve manier in samenwerking met marketeers een marketing strategie of campagne creëren. Dat is heel anders dan een waterval project, waarin alles in de eerste briefing al is afgekaderd en je je alleen met je eigen onderdeel van het project bezig houdt, om je werk vervolgens over de schutting te gooien.

Bij Netvlies heb je veel verantwoordelijkheid, waardoor je meer wordt uitgedaagd en sneller uit je comfortzone stapt. Hierdoor heb ik in korte tijd een grote inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt.

Luuk Roos, Digitaal Strateeg | Netvlies

Feedback van je directe collega’s

Wat ook heel anders - en in mijn ogen op een fijnere manier - gaat, is feedback geven. In plaats van een manager die je een keer per jaar beoordeelt, krijg je feedback van je directe collega’s. Ongeveer een keer per jaar zet je een vragenlijst uit onder de collega’s waarmee je de afgelopen periode het meest hebt samengewerkt. Daarnaast krijg je feedback ‘on the job’, doordat een cultuur is gecreëerd waarin het normaal is om feedback aan elkaar te vragen en dit eerlijk aan elkaar te geven. Dit is vaak waardevoller dan feedback van iemand waarmee je niet dagelijks samenwerkt, wat vaak de relatie met een manager is. Het levert interessante inzichten op over bijvoorbeeld je softskills: hoe je klanten te woord staat, je houding tijdens een overleg, hoe je een sessie faciliteert, hoe je omgaat met anderen en hoe je luistert. Zelf heb ik in mijn eerste maanden meer geleerd over gesprekstechnieken, bijvoorbeeld hoe ik tijdens een Design Sprint beter kan luisteren en doorvragen om meer input bij een klant op te halen.

In de feedback die je van je directe collega’s krijgt ligt veel focus op persoonlijke ontwikkeling en soft skills en niet alleen op vakinhoudelijke ontwikkeling, wat bij veel organisaties wel het geval is.

Luuk Roos, Digitaal Strateeg | Netvlies

Werken vanuit talent

Netvlies focust zich op de talenten van haar medewerkers. Dat werd meteen in het sollicitatietraject duidelijk: tijdens de gesprekken werd uitgebreid stilgestaan bij mijn talenten en wat ik graag wil leren. Ook werd een talentenanalyse afgenomen om te kijken wat voor type persoon ik ben en hoe mijn talenten optimaal benut en ontwikkeld kunnen worden. Wat ik hier bijzonder aan vind is dat niet geredeneerd wordt vanuit een rol, waaraan ik als persoon moet voldoen, maar rondom mijn talenten een rol gecreëerd wordt. Zo ga je altijd uit van de dingen die iemand wel kan in plaats van de dingen die je zou moeten leren om in het profiel te passen. Hierdoor heb ik geleerd om kritischer naar mezelf te kijken: waar liggen mijn talenten en waar niet? Hier ben ik eerlijk over tegen mijn collega’s, zodat we krachten kunnen bundelen en nog beter met elkaar samenwerken. Het heeft immers geen zin om te doen alsof je iets wat je niet leuk vindt wel leuk vindt of om te doen alsof je ergens goed in bent, daar prikken je directe collega’s al snel doorheen. Bovendien past het niet bij de open bedrijfscultuur en is het zonde om te doen alsof in een omgeving waarin je juist vanuit je talenten mag werken.  Toen ik net bij Netvlies begon, waren branding trajecten bijvoorbeeld relatief nieuw. Ik heb mijn ervaringen gebruikt om deze trajecten en de aanpak en uitwerking ervan op te pakken én te optimaliseren. Niet omdat mijn manager dit vroeg, maar omdat ik zelf een mooie kans zag.

Bij Netvlies werken we vanuit talent. Je gaat aan de slag met de dingen die je leuk vindt en beheerst in plaats van dat je jezelf competenties moet aanleren waar je geen aanleg voor hebt om maar in een afgekaderd rolprofiel te passen. Doordat ik mijn talenten optimaal kan benutten en doe wat ik écht leuk vind, haal ik veel meer voldoening uit mijn werk.

Luuk Roos, Digitaal Strateeg | Netvlies

Zie je werken zonder managers wel zitten en wil je meer weten over werken bij Netvlies? Bekijk meer verhalen over werken bij Netvlies, video’s en natuurlijk onze vacatures.