Ask & Task: het eerste micro jobbing platform in Nederland

Ask & Task – een van de startups van Timing FWD >> (Timing forward, onderdeel van Timing uitzendteam) – is het eerste micro jobbing platform van Nederland en biedt mensen die wat willen bijverdienen geen functies aan, maar taken. Zoals het testen van producten, het waarderen van campagnes, data entry en marktonderzoek. Het platform is zo opgezet dat het veel verschillende taken tegelijk aankan en bij gebleken succes eenvoudig kan worden opgeschaald. Tijdens de ontwikkeling bleek eens te meer dat de Scrum-projectmethodiek zich uitstekend leent voor dit soort projecten.

 

Over Timing uitzendteam en Timing FWD >>

Timing uitzendteam behoort met meer dan 50 vestigingen, ruim 600 medewerkers en tientallen Incompany vestigingen tot de top-5 van uitzendorganisaties in Nederland. Timing onderscheidt zich door haar specialisatie in uitvoerend werk tot MBO+ niveau: het zogenaamde ‘doe-werk’. Uitzendkrachten van Timing zijn onder meer actief in de sectoren productie, schoonmaak, logistiek en  zorg, maar ook bij callcenters en op kantoor. Timing FWD >> is een projectorganisatie die is voortgekomen uit Timing uitzendteam. Timing FWD >> gelooft erin dat alles eindig is, inclusief het het conventionele uitzendmodel en zorgt voor een nieuw hoofdstuk in het leven van de flexleverancier.

 

Het eerste micro jobbing platform in Nederland

Met Ask & Task speelt Timing adequaat in op de jongste trends op de arbeidsmarkt. Zo voorspelt Timing dat het, voor één werkgever werken in de toekomst niet altijd meer haalbaar zal zijn. Daarnaast zijn er veel mensen die – bijvoorbeeld door studie, werkloosheid of een parttime baan – tijd over hebben en graag wat willen bijverdienen. Aan de andere kant hebben veel bedrijven (incidenteel) behoefte aan het laten uitvoeren van relatief eenvoudige werkzaamheden – zogeheten ‘taken’ – die niet kunnen worden geautomatiseerd. Met Ask & Task biedt Timing een platform waar bedrijven deze taken op kunnen plaatsen, waarna ze op elk gewenst door ‘taskers’ kunnen worden uitgevoerd.

Ask & Task header

Ask & Task wil opdrachten aanbieden die mensen beter en effectiever kunnen doen dan computers. Het gaat dus niet om functies of banen waarbij Timing vraag en aanbod bij elkaar brengt – daar heeft ze immers haar kantoren voor – maar om kleinere taken. Enkele voorbeelden:

  • Geven van meningen en achterhalen van sentimenten

Een webshop wil weten welke producten uit haar assortiment het beste aansluiten bij haar doelgroep en vraagt veertig mensen die de doelgroep vertegenwoordigen om honderd producten te waarderen. Op basis van de uitkomsten kan vervolgens worden bepaald welke producten het meest prominent op de website worden aangeprezen.

  • Data entry en opschonen van databestanden

Een telecomorganisatie zoekt na een succesvolle salescampagne op korte termijn vijftig mensen voor het controleren en invoeren van nieuwe klantgegevens.

  • Categoriseren van foto’s

Een fotostockbureau wil de vindbaarheid van foto’s binnen de collectie verbeteren door een panel te vragen foto’s te bekijken en er tags aan te koppelen.

Eén ding hebben al dit soort werkzaamheden gemeen: er zijn veel mensen voor nodig, maar het werk vergt per persoon weinig tijd en kan dus eenvoudig tussendoor worden verricht. Én niet onbelangrijk, een computer kan deze vragen niet beantwoorden.

 

Persona’s: het gezicht van de doelgroep(en)

Om het platform optimaal af te stemmen op de doelgroepen, was stap 1 in het ontwikkelingsproces het bepalen van persona’s op basis van mensen die:

  • het leuk vinden de taken te verrichten die Ask & Task aanbiedt en die daarover nadenken;

  • tijd over hebben;

  • een bijverdienste op prijs stellen.

Op basis hiervan hebben we enkele persona’s gecreëerd die de volgende doelgroepen representeerden:

  • studenten;

  • mensen zonder baan;

  • sociale huurders.

Vervolgens hebben we de nodige tijd besteed aan het doorgronden van de opdracht, in plaats van – met de gedetailleerde briefing van Timing op zak – direct te beginnen met bouwen. Hierdoor was het team goed op de hoogte van het doel, de scope en de doelgroep en stonden de neuzen dezelfde kant op.

Ask & Task doelgroep

Op Ask & Task staat de gebruiker centraal

Doordat we ons tijdens de realisatie hebben gefocust op snelheid en eenvoud, blinkt Ask & Task uit in gebruiksgemak en gaat navigeren super intuïtief. Zo hebben we veel iconen toegepast en de tekst zoveel mogelijk beperkt. Het vinden en uitvoeren van taken moet immers ‘natuurlijk’ verlopen en geen vraagtekens oproepen. Voor een optimaal resultaat hebben we bovendien gebruikerstesten uitgevoerd. Dat leverde waardevolle input op die ons hielp het gebruiksgemak van het platform nog vóór de lancering met kleine aanpassingen te verbeteren.