Medewerkers van Netvlies overleggen.

Via welke marketingkanalen komen bedrijven op mijn website?

Marketingkanalen optimaliseren

Haal alles uit je online marketing

In mijn vorige blog beantwoorde ik de veelgestelde vraag: ‘Welke bedrijven bezoeken mijn website?’ Daarop volgt al snel de vraag: hoe komen deze bedrijven op mijn website terecht? Via welk marketingkanaal of welke campagne? En wat leveren deze websitebezoeken op? In dit blog licht ik het antwoord op deze vragen toe en laat ik zien hoe je met deze informatie je online marketingkanalen kan optimaliseren.

Medewerkers van Netvlies overleggen over bedrijfsherkenning software.

Marketing inspanningen beoordelen

Laten we eerst stilstaan bij waarom je überhaupt wilt weten via welke kanalen bedrijven op je website komen en wat je met deze informatie kunt doen. Als je volop inzet op online marketing, wil je weten wat dit oplevert. Bereik je met je online marketing inspanningen de juiste doelgroep? Sluit je campagneboodschap voldoende aan op je doelgroep?

Door te onderzoeken via welke marketingkanalen bezoekers op je website komen en wat zij vervolgens op je website doen, kun je de effectiviteit van marketing werkzaamheden achterhalen. Die informatie kun je vervolgens weer gebruiken om je online marketing activiteiten te verfijnen

Bovendien levert het interessante inzichten op over de (online) customer journey van je doelgroep. Waar is je doelgroep naar op zoek? Hoe lang is de doorlooptijd van eerste kennismaking naar aankoop? Hoe vaak en waarvoor keren bezoekers terug naar je website? Met deze informatie kun je de customer journey, online marketing kanalen én campagnes continu aanscherpen.

Dergelijke data levert ook waardevolle inzichten over je dienstverlening op. Als interessante websitebezoekers buiten de openingstijden van de klantenservice proberen contact op te nemen, kun je bijvoorbeeld de openingstijden aanpassen. Daarnaast krijg je meer inzicht in de dagdelen en tijden waarop je gebeld wordt en wat piekmomenten zijn. Als je dit voor een langere periode analyseert, kun je de bezetting van de afdeling hierop aanpassen.

Ook de zoekopdrachten op je website zijn waardevol. Zoeken bezoekers naar een dienst of product die je niet aanbiedt, maar wel veel raakvlakken heeft met je core business, kun je overwegen dit toe te voegen aan je dienstverlening of assortiment. Als veel wordt gezocht op een (sub)dienst kun je deze herpositioneren en een prominentere plek op je website geven. Grote kans dat dit meer leads oplevert. 

Welke tools kan ik gebruiken?

Met bedrijfsherkenning software, zoals SalesFeed, LeadInfo en Leadfeeder, achterhaal je eenvoudig via welk kanaal een bedrijf op je website terecht is gekomen. In principe zou je dit ook met Google Analytics kunnen achterhalen, maar dit is een stuk complexer. Daarom laat ik dit voor nu achterwege. 

Hoe je dit achterhaalt, is onder andere afhankelijk van de features en interface van de software. Als we bijvoorbeeld kijken naar SalesFeed zijn (voor een basis gedragsanalyse) geen extra instellingen of inrichtingen nodig. Via het bedrijvenoverzicht kun je op een bedrijf klikken. Vervolgens krijg je een overzicht van de online contactmomenten van dit bedrijf. Je ziet dan bijvoorbeeld of het bedrijf direct, organisch (SEO), via paid campagnes (SEA) of via LinkedIn je website, of zelfs een specifieke pagina, bezocht en wanneer dit was. Op hoofdlijnen werkt deze gedragsanalyse hetzelfde als Google Analytics. Onderstaand een voorbeeld uit het SalesFeed account van Netvlies. In dit voorbeeld zie je welke pagina's een bedrijf op onze website heeft bekeken. Een visueel voorbeeld van online contactmomenten in bedrijfsherkenning software SalesFeed.

Heldere KPI’s en doelen

Heldere KPI’s en doelen zijn een belangrijke voorwaarde om de effectiviteit van marketingkanalen en campagnes te bepalen. Als je niet weet waarom je iets doet en wat je wil bereiken, kun je immers ook niet toetsen of dit is gelukt. Of waarom dit nóg niet gelukt is. 

Helaas zie ik dit nog vaak fout gaan. Marketingdoelen zijn te vaag of niet gespecificeerd per kanaal. De doelen zijn wel geformuleerd, maar worden niet gemeten met tools als Google Analytics. Of er is een onuitgesproken verwachting van wat de werkzaamheden van een marketingteam of -bureau moeten opleveren. 

Neem de tijd om te bespreken wat de KPI’s en doelen zijn, werk ze uit en schrijf ze op. Doe dit per kanaal. Hoe ‘logisch’ het online marketing resultaat voor jou lijkt te zijn, is dat niet altijd het geval voor belanghebbenden, zoals leidinggevenden of directie. Zeker als het online marketing kennisniveau laag is. Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, is het belangrijk om heldere doelstellingen en KPI’s te formuleren. Zo manage je de verwachtingen van belanghebbenden en voorkom je discussie. 

In een volgend blog laten we je graag zien hoe je kraakheldere KPI’s en doelen op stelt. Wil je dit blog niet missen? Meld je via de footer aan voor onze nieuwsbrief en ontvang dit blog direct in je mailbox. 

Campagnes analyseren en optimaliseren

Als je KPI’s per kanaal hebt geformuleerd, kan je deze met bedrijfsherkenning software monitoren en bijsturen. In de software kun je namelijk zien of het gedrag van (specifieke) bedrijven overeenkomt met de KPI’s. Trek je überhaupt de juiste doelgroepen aan via je online marketing kanalen? En doen de bezoekers op je website wat je wilt dat ze doen? Zo niet, dan kun je - met behulp van een uitgebreidere analyse - bijsturen. Bijvoorbeeld door landingspagina’s te optimaliseren of campagne doelgroepen te verfijnen.

Tags in bedrijfsherkenning software

Je kunt nog een stapje verder gaan door tags toe te voegen aan bedrijfsherkenning software, zoals SalesFeed. Dit is interessant als je, via één kanaal, tegelijkertijd meerdere campagnes hebt lopen, je uitgebreide analyses wilt maken of aan de slag wilt met website personalisatie. Met tags als ‘kortingsactie juli’ of ‘LinkedIn campagne techniek branche’ kun je zien via welke specifieke campagne is doorgeklikt naar de website én welke acties men op de website heeft uitgevoerd. Of juist niet. 

Zo krijg je inzichtelijk of bedrijven uit bijvoorbeeld de techniek branche via een speciaal opgezette LinkedIn campagne doorklikken naar je website en/of de campagne irrelevant verkeer oplevert. Wijkt de doelgroep te veel af, dan kun je overwegen om de doelgroep te verkleinen of juist te vergroten. 

Campagne doelgroepen verfijnen 

Bedrijfsherkenning software kan dus zelfs gebruikt worden om doelgroepen van een campagne of kanaal inzichtelijk te maken en te optimaliseren. Als resultaten tegenvallen, kan de locatie targeting breder worden gezet om uit een grotere vijver te vissen. Vervolgens kan in SalesFeed gemonitord worden of dit interessante(re) websitebezoekers oplevert. Ditzelfde geldt voor het aanpassen van de doelgroep targeting van SEA campagnes naar ‘vergelijkbaar met’ doelgroepen. 

Landingspagina’s optimaliseren

Je bent in feite nooit klaar met het optimaliseren van je website. Data op bedrijfsniveau kan goed gebruikt worden om landingspagina’s aan te scherpen. Met de bedrijfsherkenning software kun je toetsen of een specifieke landingspagina voldoende aansluit op de doelgroep die je in gedachten had. 

Allereerst kun je zien welke bedrijven, en dus potentiële doelgroepen, de pagina bekijken. Vervolgens kun je inzoomen op wat deze bedrijven op de landingspagina doen. Hoe komen ze op de pagina terecht? Hoe lang bekijken ze de pagina? Converteren ze? Verlaten ze daarna de website of klikken ze bijvoorbeeld door naar een onderliggende pagina? 

Lees meer over converterende landingspagina’s in ons blog met 7 tips voor een converterende landingspagina

Van bezoeker naar lead

Een website moet opvolgbare leads opleveren. Bedrijfsherkenning software kan hier wederom bij helpen. Allereerst moeten conversies zo laagdrempelig mogelijk zijn. Kijk eens kritisch naar de opbouw van landingspagina’s en formulieren. Is voor de bezoeker duidelijk waar hij welke informatie kan vinden? Worden onzekerheden en twijfels voldoende weggenomen? Is duidelijk hoe een formulier moet worden ingevuld? 

Formulieren optimaliseren

Een formulier invullen moet zo aantrekkelijk en laagdrempelig mogelijk zijn. Of het nu gaat om het aanvragen van een demo, aanmelden voor een webinar of invullen van een contactformulier. Het formulier en de content eromheen moeten voldoende triggeren om over te gaan tot actie. 

Gebruik zo min mogelijk velden en houd rekening met de responsiveness op verschillende apparaten. Schrijf een kort en bondige tekst bij het formulier, herhaal hierin de voordelen en gebruik indien mogelijk bullets. 

Op zoek naar meer tips? Lees ons uitgebreide blog met 9 tips om de conversie van formulieren te verhogen

Leadopvolging

De volgende stap is het inrichtingen van het lead opvolging proces binnen je organisatie. Hoe ga je intern met een (potentiële) lead om? In sommige bedrijfsherkenning software, zoals SalesFeed en LeadInfo, kun je aangeven aan welke gedrags- en bedrijfsvoorwaarden moet zijn voldaan om een bezoeker tot interessante lead te maken. Voldoet een bezoeker aan deze voorwaarden, dan stuurt de software automatisch een bezoekrapport naar bijvoorbeeld een accountmanager. Uiteraard is een Customer Relationship Management (CRM) systeem nodig om de status van een lead bij te houden. In een volgend blog ga ik dieper in op het salesproces en hoe je dit kan optimaliseren.

Begin met de basis

Met bedrijfsherkenning software krijg je meer inzicht in hoé bedrijven op je website komen en wát ze op je website doen. Dankzij de uitgebreide functionaliteiten van de software kun je je website en lead opvolging proces optimaliseren en kwalitatieve B2B leads genereren. 

Ga je voor het eerst aan de slag met bedrijfsherkenning software? Begin met de basis: plaats de meetcode op je website, sluit je eigen bezoeken uit van metingen en voeg tags toe. Monitor een tijdje welke informatie je binnenkrijgt en kijk of je hiermee uit de voeten kunt. 

Hulp nodig bij het installeren van de bedrijfsherkenning software of wil je sparren over de mogelijkheden? Neem contact met me op via [email protected] en ik help je op weg!