Neem voorsprong

Onze transformatie van ontwikkelclub naar strategisch digital partner

Neem voorsprong met Netvlies

Online in 1997

Toen Netvlies in 1997 van start ging, werd internet nog niet door de massa omarmd. Het was vooralsnog een lonkend vooruitzicht, maar het zou alles gaan veranderen. Nadien is de hele wereld getransformeerd door de komst van het wereldwijde web. En wij van Netvlies? We zaten er middenin, bleven meeveranderen en onszelf opnieuw uitvinden. In 2010 omarmden we als een van de eerste bureaus in Nederland de Scrummethodiek. De klant kreeg een werkplek in ons kantoor om in co-creatie met onze medewerkers te kunnen optrekken. In het jaar 2012 lieten we in onze organisatie alle managementrollen varen en werden we volledig zelforganiserend. Over de hele wereld hebben we ons organisatiemodel toegelicht en inmiddels zien we tal van organisaties vergelijkbare organisatiemodellen toepassen.

In het afgelopen jaar hebben we onze merkidentiteit onder handen genomen en vertaald in een aansluitende propositie met afgeleide payoff: Neem voorsprong. Netvlies. Deze belofte vormt voortaan de drager van al onze communicatie uitingen waarmee we richting de markt de toegevoegde waarde van Netvlies communiceren. Voorsprong nemen. 

Onze nieuwe positionering zat feitelijk al decennia lang in onze identiteit verankerd... We nemen je graag mee in ons verhaal.

Voorsprong uitgelegd

De nieuwe merkbelofte van Netvlies is verleidelijk voor onze klanten en geeft sturing aan onze eigen organisatie. Onze belofte richting de markt noodzaakt onszelf namelijk meer dan ooit om vooruit te denken. En om de digitale business opportunities van de toekomst te onderzoeken. Zo kunnen we goed gefundeerd onze klanten inspireren om samen niet één, niet twee, maar het liefst drie stappen vooruit te zetten. Om aldus voorsprong te pakken.

Uitvoerder wordt partner

In 2010 startten wij met scrummen. De methodiek die onze ‘way of working’ volledig op zijn kop zette. We gingen van werken op ‘eilandjes’ naar werken in multidisciplinaire teams. Kwaliteiten en talenten werden gebundeld om snelheid te veroveren en waarde te creëren voor onze klanten. We gingen van werken vóór naar samenwerken mét onze klanten. De klantambitie was leidend en samen met onze multidisciplinaire teams organiseerden we de strategie en realisatie om deze waar te maken. In de loop der jaren hebben wij door het optimaliseren van werkprocessen onze organisatie nog verder wendbaar gemaakt.

Na de geslaagde invoering van ons nieuwe organisatiemodel nam de betrokkenheid van onze medewerkers verder toe. Eigen regie zorgde voor een hoge mate van verantwoordelijk voor het eigen werk en het succes met onze klanten. Traditioneel projectmanagement maakte plaats voor on-the-job coaching. Teams werden kleine ondernemingen binnen ons bureau die in samenwerking met elkaar omvangrijke en complexe klantvraagstukken konden oplossen.

Kortom, ons bureau transformeerde van ontwikkelclub naar strategisch digital partner.

Directie van Netvlies

Voorsprong als ambitie

De coronapandemie heeft het bewustzijn aangewakkerd dat voorsprong in onze digitale wereld essentieel is voor het voortbestaan van organisaties. Meer dan ooit voelen organisaties de noodzaak zichzelf opnieuw uit te vinden. Covid-19 heeft bij veel organisaties de digitale transformatie in de hoogste versnelling gezet. Businessmodellen en werkprocessen worden versneld vernieuwd aansluitend bij de wereld van vandaag en morgen. 

Verandering zit in ons DNA. Het jaar 2020 hebben we daarom ook benut om onszelf te herontdekken. We namen de tijd om de positie van Netvlies te herijken en de ambities en strategie aan te scherpen. Dit pakten we aan zoals we dat ook in co-creatie met klanten zouden doen. We organiseerden interne workshops met stakeholders binnen en buiten de organisatie. We herijkten onze visie, missie en doelstellingen. We interviewden klanten over waarom ze graag met ons samenwerken. Over wat ons uniek maakt en van meerwaarde. De verkregen informatie en inzichten hebben we gebundeld in een nieuwe positionering en propositie. Onze missie vormt hierin het fundament. Door te blijven innoveren op het gebied van business, mens en technologie streeft Netvlies ernaar voor tal van andere organisaties en bedrijven een nastrevenswaardig voorbeeld te zijn. Kortom, Netvlies heeft de ambitie - hoe kan het anders? - om voorsprong te nemen, voorsprong te behouden en daarin een voorbeeld te vormen.

gezellige sfeer op kantoor

Transformatie naar vrijheid en verantwoordelijkheid

Een traditioneel hiërarchisch organisatiemodel stond in schril contrast met onze nieuwe, agile manier van werken en de daarmee samenhangende, dynamische bedrijfscultuur. Daarom namen we in 2012 afscheid van onze oude organisatiestructuur en besloten we volledig zelforganiserend sturend te worden. Geen managers, maar coaches die onze medewerkers helpen met het ontwikkelen van hun competenties en hen leren hoe ze hun talenten optimaal kunnen gebruiken. We stapten af van traditionele bonussen en belonen op basis van meerwaarde en het bijdragen aan het succes van Netvlies als geheel. In de nieuwe bedrijfscultuur vormden vrijheid, verantwoordelijkheid en feedback dragende begrippen. 

Collega's

Onze sociale innovatie bleef niet onopgemerkt.

In 2012 won Netvlies de award Slimste Bedrijf van Nederland en in 2014 werden we verkozen tot Brabants Beste. Blijken van waardering waar we nog steeds blij mee zijn. Maar het meest waardevolle resultaat van alle ontwikkelingen is dat onze medewerkers met meer plezier naar hun werk gaan en iedere dag vanuit intrinsieke motivatie bijdragen aan elkaar en Netvlies als geheel. Want bij Netvlies hebben ze de regie over hun eigen ontwikkeling en voelen ze zich gewaardeerd voor hun persoonlijke inbreng bij de co-creatie van innovatieve oplossingen.

Neem voorsprong met Netvlies

Ja, de nieuwe payoff - of merkbelofte van Netvlies richting haar doelgroepen - is afgeleid van onze eigen ambitie. Neem voorsprong. Netvlies. Ondanks de nieuwe formulering zit de essentie ervan allang diep in de vezels van onze organisatie. 

‘Neem voorsprong. Netvlies.’ is ons nieuwe mantra dat we zelfbewust aan de hele wereld uitdragen. Met deze propositie maken we duidelijk dat wij organisaties helpen met voorsprong te nemen door innovatieve en breed gedragen digitale oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Aan wie met ons wil kennismaken, vertellen we kort en bondig het volgende...

Hallo wij zijn Netvlies. Met ruim 50 ervaren denkers en doeners zijn we actief in de continu veranderende wereld. In betrokken teams werken we samen met organisaties en delen we onze kennis en kunde op het gebied van digitale strategie, technologie en marketing. Als partner willen we precies weten wat er speelt bij onze klanten. Samen creëren we vandaag een solide basis, met het oog op de veranderingen van morgen. Zodat we breed gedragen digitale oplossingen kunnen ontwikkelen en implementeren. Innovatief, resultaatgericht en toekomstbestendig. Oplossingen die het verschil maken in het behalen van jouw doelen.
Neem voorsprong. Netvlies

We zijn ervan overtuigd dat de turbulent veranderende wereld continu nieuwe kansen biedt voor innoverende organisaties. Aan ons de taak om de digitale mogelijkheden zichtbaar, tastbaar & uitvoerbaar te maken zodat onze klanten voorsprong kunnen nemen