sfeerbeeld digitale transformatie

Digitale transformatie MKB

De wereld wordt steeds digitaler. De markt, maatschappij en bedrijfsvoering zijn continu in beweging en organisaties moeten meebewegen om hun bestaansrecht te behouden.

Klanten stellen andere wensen en eisen aan bedrijven. Ze zijn steeds minder loyaal en gaan op zoek naar goedkopere, snellere en duurzamere alternatieven. Daardoor worden wendbaarheid en aanpassingsvermogen een steeds hardere eis.

In dit artikel lees je:

  • Wat is digitale transformatie?
  • Digitale transformatie in het MKB strategie
  • Cultuurverandering

Uit onderzoek in opdracht van KPN blijkt dat de digitale transformatie onder Nederlandse bedrijven niet snel genoeg gaat. Hierdoor loopt men klanten en omzet mis. Bedrijven zien dat verandering noodzakelijk is, maar weten niet hoe ze een digitale transformatie in gang moeten zetten en wat de rol van technologie hierin kan zijn. Het bedenken van waardevolle concepten en ideeën is hierdoor een stuk lastiger. Interne weerstand tegen vernieuwing maakt het creëren van draagvlak en meekrijgen van de organisatie lastig. Er ontstaat veel frustratie over bepaalde processen, oplossingen en ideeën komen niet van de grond en projecten blijven in cirkels draaien.

Wil je onderscheidend zijn en blijven dan moet je meerwaarde toevoegen aan klantcontact, klantbeleving, klantbinding en producten of diensten. De klantreis van morgen dient centraal te staan. En dat is precies waar digitale transformatie om draait.

Wat is digitale transformatie?

Digitale transformatie draait om het creëren van een wendbare en toekomstbestendige organisatie, waarbij de eindgebruiker – klant én medewerker – centraal staat. Je voegt meerwaarde toe aan je producten of diensten, het contact met de klant en de merkbeleving. Technologie en digitalisering zijn hierbij niet een doel op zich, maar maken onderdeel uit van het continu proces. Dit proces bestaat uit business innovatie, sociale innovatie en technologische innovatie.

Digitaliseren en digitale transformatie zijn niet hetzelfde. Digitaliseren draait om het digitaal beschikbaar maken van bedrijfsprocessen en (papieren) klant- of bedrijfsgegevens. Door deze digitale opslag van informatie kun je makkelijker verbanden leggen, data verrijken en en informatie vergelijken. Inzichten die je hieruit haalt kun je weer gebruiken voor innovaties. Je kunt digitalisering daarom zien als onderdeel van digitale transformatie.

Digitale transformatie in het MKB gaat over een fundamentele verandering in de organisatie waardoor de eindgebruiker tijdens de gehele customer journey 100% centraal wordt gesteld. Bij Netvlies zien wij deze verandering als volgt:

  • een continu proces om met de inzet van digitale middelen de bedrijfsvoering doorlopend te innoveren;
  • op basis van trends en ontwikkelingen die haalbaar, wenselijk en rendabel zijn;
  • om zo aan te sluiten op de patiënt reis van morgen, een betere versie van zichzelf te worden en relevant te zijn en blijven voor de omgeving.

Dit wordt vormgegeven door een digitale strategie en visie en mogelijk gemaakt door mensen en technologie. Business innovatie, sociale innovatie en technologische innovatie vormen het fundament van een duurzame verandering. Enkel nieuwe technologieën uitproberen is niet voldoende. De huidige werkwijzen, processen, bedrijfsvoering en het ICT-landschap moeten op de schop.

Digitale transformatie in het MKB draait om het creëren van een wendbare en toekomstbestendige organisatie, waarbij de eindgebruiker – klant én medewerker – centraal staat. Het is een continu proces waardoor de eindgebruiker tijdens de gehele customer journey centraal wordt gesteld.

Meer weten? Lees ons uitgebreide stuk over digitale transformatie.

sfeerbeeld digitale transformatie

Digitale transformatie in het MKB strategie

Start voor een succesvolle digitale transformatie in het MKB vanuit de business strategie. Gebruik hiervoor modellen als BHAG, Ashridge model of het Business Model Canvas. Breng je business model in kaart met daarbij de toekomstvisie en klantreis van morgen. Welke trends en ontwikkelingen hebben invloed op jouw business? Waar liggen kansen? Welke onvervulde behoefte heeft de klant? Hoe kun je het klanten makkelijker maken om in contact te komen met jouw organisatie?

Bedenk vervolgens hoe je dit kunt inzetten om de klantreis en het klantcontact te optimaliseren. Valideer je plannen bij medewerkers en stakeholders (interne validatie) en klanten (externe validatie). Door dit vooraf te doen, kun je vóór de investering toetsen of ideeën meerwaarde creëren voor de eindgebruiker en levensvatbaar en technisch haalbaar zijn. Gebruik de nieuwe inzichten die je hieruit haalt om je plannen aan te scherpen. Hiermee is het strategische startpunt vastgelegd.

Cultuurverandering

De menselijke factor is misschien wel het belangrijkste onderdeel van digitale transformatie. Mensen moeten anders gaan werken en denken. Leiderschap, heldere visie en strategie en voldoende ruimte voor sociale innovatie zorgen voor een duurzame gedragsverandering op elk niveau binnen de organisatie.

Daarnaast is het belangrijk om medewerkers en klanten intensief te betrekken. Bedenk innovaties door middel van co-creatie met medewerkers en klanten en toets deze altijd en zoveel mogelijk bij de doelgroep. Daarnaast is het belangrijk om het hoe, wat en waarom op een voor elke medewerker begrijpelijke manier uit te leggen.

In traditionele organisaties bestaat de interne communicatie voornamelijk uit topdown zenden. Voor een succesvolle transformatie is een open dialoog noodzakelijk. Betrek de juiste mensen – bijvoorbeeld een dwarsdoorsnede van de organisatie – bij – belangrijke – beslissingen en krijg meer inzichten en voorzie mogelijke valkuilen tijdig.

Tegelijkertijd geef je medewerkers een stem en creëer je eensgezindheid en eigenaarschap. Deze medewerkers worden ambassadeurs die jouw nieuwe strategie (het waarom) begrijpen en dit uitdragen naar collega’s. Het wordt een olievlek die zich langzaam verspreidt in de organisatie. Dit zorgt voor bewustwording en dat iedereen het gemeenschappelijke doel snapt.   

philip lomans

Benieuwd wat digitale transformatie voor jouw bedrijf kan betekenen?

Netvlies helpt het MKB om digitaal te transformeren en vorm te geven aan de wereld van morgen. We geven niet alleen advies op maat, maar ondersteunen ook bij de ontwikkeling en implementatie van de oplossingen.

Benieuwd wat digitale transformatie jouw organisatie kan betekenen? Of heb je vragen of opmerkingen? Philip helpt je graag verder. Bel Philip via 06 – 24104499 of mail naar [email protected].