sfeerbeeld design sprint

Hoe je met een Design Sprint grote vraagstukken oplost en nieuwe ideeën op hun haalbaarheid toetst

Wil je zo snel mogelijk een nieuwe website lanceren? Heb je een idee voor een applicatie waar je budget voor wil krijgen? Of merk je dat concurrenten je online voorbij rennen? Dan ben je waarschijnlijk niet de enige.Helaas zijn niet alle ideeën een goede match met de markt waar ze voor bedoeld zijn. Veel bedrijven besteden tevergeefs enorme hoeveelheden tijd en geld in een poging om allerlei apps, websites en campagnes te lanceren om daarna te ontdekken dat ze niet aansluiten bij de behoefte van de doelgroep of simpelweg niet gebruiksvriendelijk zijn.  

Een Design Sprint als effectieve conceptontwikkelingsmethode

Goede ideeën zijn niet veel waard als ze slecht uitgevoerd worden. Met een Design Sprint voorkom je dat je de markt op gaat met een onpraktisch, ongetest product waar je doelgroep niet op zit te wachten. In plaats van het lanceren van een minimum viable product - een product dat alleen de basisfunctionaliteit heeft om de nodige feedback van de potentiële klanten te vergaren - maak je in een Strategie- & UX sprint een realistisch prototype waarmee je, in een gebruikerstest, direct feedback van echte klanten verzameld. Dit prototype geeft meer inzicht in de kans van slagen van het concept en biedt waardevolle inzichten waarmee het concept verbeterd kan worden. Of je nu een nieuwe app, website of marketingstrategie ontwikkelt, een Design Sprint zorgt sneller voor een beter resultaat en verlaagt het investeringsrisico. "Designsprint brainstorm"  

Dit is wat je kan verwachten van een Design Sprint:

  • Helpt om je uitdaging in kaart te brengen en een roadmap uit te stippelen, waarmee je een strategie bepaalt om je doelen te behalen;
  • Slaat een brug tussen verschillende disciplines zoals IT, marketing, sales en business door multidisciplinair samen te werken en belangrijke stakeholders te betrekken;
  • Zorgt voor een overtuigende strategie en pitch richting stakeholders en investeerders door een abstracte strategie te vertalen naar een tastbaar prototype;
  • Verlaagt het investeringsrisico door aannames rondom de gebruikersbehoefte, propositie en gebruiksvriendelijkheid te testen met echte gebruikers;
  • De korte doorlooptijd voorkomt uitstel. Als een project in een paar dagen gerealiseerd moet worden, is het team veel beter in staat om te focussen en productief te zijn;

3 ingrediënten die een Design Sprint succesvol maken

De Design Sprint is ontwikkeld door Google Ventures en vindt zijn oorsprong in de wereld van de start-ups. Start-ups hebben een chronisch tekort aan tijd en budget. In tegenstelling tot veel grote corporates, hebben ze vaak maar één kans om hun product te lanceren. Als ze falen, kunnen ze de boel inpakken. Met een Design Sprint hebben start-ups een effectieve methode om producten en ideeën te testen voordat er wordt geïnvesteerd in de productie en lancering. Een Design Sprint heeft 3 kenmerkende ingrediënten:

  1. Een korte deadline voorkomt uitstel. Als een project in een paar dagen gerealiseerd moet worden is het team veel beter in staat om te concentreren en productief te zijn.
  2. Het is belangrijk om mensen met een divers pallet aan skills samen te laten werken in 1 ruimte. Techneuten, designers, business developers en managers krijgen meer voor elkaar als ze samen zijn en direct elkaars vragen kunnen beantwoorden.
  3. Het laatste ingrediënt van een sprint is dat het een concreet prototype als resultaat heeft in tegenstelling tot veel abstracte ideeën die vaak uit brainstormsessies en consultancy trajecten voortkomen.

"Design sprint notities"In 11 stappen van doelstelling naar gevalideerd prototype

In de volgende 11 stappen leg ik uit hoe je in een Design Sprint in 1 of 2 weken van strategie naar getest prototype werkt.

1. Stel een divers team samen

Design Sprint team

Na het vaststellen van de uitdaging stellen we een divers team samen dat het meest geschikt is om het probleem aan te pakken. Het team bestaat uit een verschillende disciplines. Binnen het team worden er twee belangrijke rollen aangewezen: De Beslisser en de Facilitator. De Beslisser is de persoon die de leiding neemt en knopen doorhakt. De facilitator zorgt ervoor dat de sprint soepel verloopt, deadlines gehaald worden en de discussie op een productieve manier gevoerd wordt. Waarom nog 5 mensen? Uit ervaring blijkt dat 7 personen het magische aantal is voor een Design Sprint. Als je meer mensen betrekt wordt het snel stroperig, omdat er te veel discussies ontstaan die te veel tijd in beslag nemen en niet bijdragen aan een beter resultaat. Een diverse groep is ook belangrijk, omdat we mensen nodig hebben die, ongeacht hun positie in de organisatie, de juiste ideeën en inzichten leveren. Het kunnen zelfs mensen zijn van buiten de organisatie als dat nodig is. Voor een organisatie in de maatschappelijke opvang leverden cliënten bijvoorbeeld waardevolle inzichten in hoe een cliënt zich voelt en tegen welke obstakels ze aanlopen.

2. Stel het hoofddoel vast

Design Sprint hoofddoel Het is onmogelijk om snel voortgang te boeken als je niet weet waar je naartoe werkt. Om die reden starten we elk traject met het pinpointen van het hoofddoel. Dit doen we door in de eerste stap de uitdaging te onderzoeken, doorgronden en begrijpen. We vragen ons af waar we over 3 jaar willen staan. We starten met het beantwoorden van de vraag: “Wat willen we bereiken?”

3. Maak een strategische roadmap

Design Sprint roadmap Na het bepalen van het hoofddoel en het samenstellen van een sterk team, is het zaak om een roadmap op te stellen. Een succesvolle sprint staat in dienst van een hoger langetermijndoel. Vraag je daarom af welke aspecten van de business in de komende periode verbeterd moeten worden om dat doel te bereiken. Wat moet ‘waar’ zijn om het hoofddoel te halen? De roadmap is dus geen chronologische planning, maar een lijst met doelen die behaald moeten worden om het einddoel te halen. Een woningcorporatie wilde bijvoorbeeld klantgerichter werken. Een belangrijk aspect dat in de eerste 6 maanden verbeterd zou moeten worden was de zelfredzaamheid van klanten. Klanten moeten makkelijker zelf hun zaken online kunnen regelen, zodat er meer tijd ontstaat bij de servicemedewerkers om hun processen verder te verbeteren. Bij het schetsen van de roadmap brengen we ook mogelijke valkuilen in kaart, zodat we hierop kunnen anticiperen bij het ontwikkelen van het concept. Een valkuil voor de woningcorporatie was bijvoorbeeld dat klanten uit gemak toch sneller zouden bellen dan zelf online zaken te regelen.

4. Teken een customer journey map

Design Sprint customer journey Naarmate de Design Sprint vordert, schetsen we de klantreis steeds gedetailleerder uit. In een Design Sprint staat de klant en zijn behoeften, wensen en frustraties centraal. Het is daarbij belangrijk om je zoveel mogelijk in de beleving van de klant te verplaatsen. Dit doen we door de reis die de gebruiker doormaakt en alle touchpoints in die reis in een logische customer journey uit te werken. In een Design Sprint voor een autodealer tekenden we bijvoorbeeld het proces uit van een potentiële klant die op zoek is naar een occasion. In deze klantreis bezoekt de doelgroep websites van automerken, vergelijkingssites zoals Marktplaats, Autoscout en Gaspedaal en verschillende productpagina’s van verschillende dealers. Door de klantreis op deze manier te schetsen kregen we een goed beeld van welke informatie de doelgroep op welke websites zoekt. Hierdoor konden we de informatie op de productpagina veel beter toespitsen op het moment in de klantreis en de behoeften die de doelgroep op dat moment heeft. Zo kozen we er bijvoorbeeld voor om de specificaties van de auto minder prominent te tonen omdat de bezoeker die al op marktplaats gevonden heeft en de informatie over de dealer en mogelijkheid tot het maken van een proefrit prominenter te tonen.

5. Betrek de experts

Design Sprint experts In deze stap gebruiken we “How might we”-vragen om de stappen in kaart te brengen. Dit is een methode ontwikkeld door Procter & Gamble om snel in te zoomen op een probleem en een roadmap te vormen. Startend met “Hoe kunnen we…”, schrijft het hele team de belangrijkste uitdagingen op die het hoofddoel in de weg staan. Aan het einde van de dag kiezen we de meest interessante uitdagingen en vormen we hiermee een roadmap voor het hoofddoel. Tip: Een ander belangrijke bron om richting te geven aan de sprint zijn mensen uit de gebruikers- en klankbordgroep. Niemand heeft alle wijsheid in pacht. Daarom betrekken we experts uit de organisatie, gebruikers of andere leveranciers om aanvullende inzichten te verzamelen.

6. Kies een doelwit

Design Sprint doelwit Na het samenstellen van de roadmap hebben we een helder beeld van het hoofddoel en alle uitdagingen, kansen en bedreigingen. De omvang van het probleem en de context zijn nu duidelijk. Nu is het zaak om weer te convergeren en een specifiek doelwit te kiezen voor de eerste sprint. We kiezen een doel waarbij we op korte termijn de grootste impact hebben op het hoofddoel. Het doelwit is een combinatie van een uitdaging, een klantsegment en een beslissend moment in de customer journey van diezelfde klant. Om een goed doelwit te kunnen kiezen is het belangrijk om een goed beeld te hebben van hoe en waar je klanten in aanraking komen met je product of dienst

7. Ga op zoek naar inspiratie

Design Sprint inspiratie Als je thuis bent in elektronische muziek, dan weet je hoe DJ’s oude nummers gebruiker om nieuwe muziek te maken. In deze stap doen we hetzelfde. We halen inspiratie uit bestaande diensten en producten om inspiratie uit te putten voor een nieuw concept. We gebruiken stukjes van bestaande ideeën om een nieuw origineel concept samen te stellen. In deze fase verzamelen we zoveel mogelijk voorbeelden van andere oplossingen, om te kijken hoe ze te combineren zijn. Deze inspiratie kan overal vandaan komen, niet alleen van concurrenten of vergelijkbare oplossingen, maar ook uit compleet andere branches of uit oplossingen die niets met je eigen bedrijf te maken hebben. Wanneer de voorbeelden zijn verzameld, presenteert ieder teamlid zijn favoriete voorbeelden in een korte pitch van 3 minuten aan het team.

8. Schets ideeën uit

Design Sprint schetsen Na de inspiratiefase gaan we onderzoeken hoe de ideeën uit de inspiratie bij elkaar passen in één concept. Dit is tevens een goede manier om met alle teamleden op 1 niveau te komen. Niet iedereen is een tech-nerd, maar iedereen kan wel zijn of haar ideeën voor een potentiële oplossing delen in een eenvoudige schets. Het doel van deze stap is om veel losse ideeën uit te schetsen in plaats van 1 schets voor een totaaloplossing. Op deze manier helpen de schetsen om de oplossing op te breken in losse onderdelen waar je mee kan spelen en schuiven.

 

9. Kies het beste idee om verder uit te werken

Design Sprint beste idee Op dit punt hangen de muren vol met schetsen van mogelijke oplossingen voor het gekozen probleem. In de volgende stap gaan we het kaf van het koren scheiden. In de praktijk is het meestal onmogelijk om alle ideeën op te volgen, daarom is het belangrijk om keuzes te maken en focus aan te brengen. Als het op dit soort keuzemomenten aan komt proberen we discussie zo veel mogelijk te vermijden. In discussies kunnen mensen te veel beïnvloed worden door teamleden die mondiger zijn of een bepaalde autoriteit in de organisatie hebben. Hierdoor loop je het risico dat goede ideeën worden overstemd. Dit voorkomen we door de ideeën kort te presenteren, vragen te stellen en vervolgens individueel stemmen uit te brengen. Met deze aanpak houden we de vaart er in en voorkomen we eindeloze discussies en zorgen we dat de beste ideeën zegevieren. Voordat we van het winnende idee naar een prototype gaan, maken we een storyboard van de beste oplossing. Rondom de gekozen oplossing worden extra stappen in de klantreis toegevoegd zodat de complete klantreis duidelijk wordt.

10. Maak een low-def prototype

Design Sprint prototype In plaats van het idee direct te bouwen, maken we in enkele dagen een werkend prototype. Het prototype is een realistische vertegenwoordiging van wat je uiteindelijk wil maken. Het doel is om de gebruikerservaring te simuleren zodat we reacties van echte gebruikers kunnen verzamelen voordat we overgaan naar de realisatie. Voor een automatische bonherkenningssoftware voor ZZP-ers ontwikkelden we bijvoorbeeld een prototype waarbij testpersonen bonnen konden fotograferen en binnen enkele seconden werden de bedragen op de bon automatisch in hun boekhouding verwerkt. Achter de schermen werden de bonnen live overgetypt en op het scherm van de testpersoon getoond. Op deze manier konden we testen of de software daadwerkelijk het gewenste effect had, zonder ook maar een regel code te hoeven schrijven. Één van de testpersonen was aangenaam verrast toen hij een handgeschreven bon foutloos in zijn boekhouding terugzag.

11. Test en verzamel feedback

Design Sprint testen De laatste stap in de sprint is om het prototype te testen met een kleine groep gebruikers. In deze fase is 5 het magische getal. 5 gebruikers zijn voldoende om een goede indruk te krijgen van de voor- en nadelen van het concept dat je hebt ontwikkeld. Dit aantal is door Jakob Nielsen, een pionier in website usability, geïntroduceerd. Nielsen ontdekte in zijn gebruikerstesten dat hij in de meeste gevallen 85% van de ontwerpfouten al na 5 testpersonen ontdekt had. De gebruikerstest worden afgenomen door een ervaren interviewer in een daarvoor geschikte ruimte. Andere teamleden kunnen de test volgen via een live videoverbinding of van een glazen wand. Het team noteert observaties en verzamelt de positieve en negatieve feedback. Op deze manier brengen we heel snel en efficiënt in kaart of het prototype een succes is.   "observeren feedback design sprint"  

Onze ervaring met Design Sprints

Onze ervaring is dat een Design Sprint een zeer effectieve methode is om snel tot een concreet en gevalideerd concept te komen. Een belangrijk voordeel van een Design Sprint is dat de kennis van alle betrokkenen maximaal benut wordt, waardoor er automatisch meer vertrouwen ontstaat in de uitgewerkte oplossing. Tijdens de sprint vragen we ons telkens af of het technisch haalbaar is, of het in dienst is van de business en of we daadwerkelijk waarde creëren voor de gebruiker. Praktische vraagstukken zoals “Wie gaat dit straks beheren?” en “Is dit technisch wel haalbaar met de systemen die we hebben” worden hierdoor tijdens de sprint al beantwoord. Door de intensieve samenwerking ontstaat er tevens meer eigenaarschap bij de deelnemers. Deelnemers worden enthousiast over de oplossing en willen na de sprint zo snel mogelijk doorpakken met de realisatie. Gratis webinar Wil je meer weten over Design Sprints? We organiseren regelmatig een gratis webinar, waar we je in 1 uur uitleggen hoe een Design Sprint werkt.

Meld je gratis aan