Optreden van het Nationale Opera en Ballet

Sterk gestegen online ticketverkoop door gebruiksvriendelijke nieuwe website

  • Drupal Splash Award in de categorie ‘E-commerce’ gewonnen
  • Online ticketverkoop met 23% gestegen
  • Conversie op mobiele apparaten met 11,5% gestegen

Het verhaal

De gezelschappen van Nationale Opera & Ballet behoren tot de meest gewaardeerde ter wereld. Ruim 600 medewerkers werken er dagelijks op topniveau aan voorstellingen van opera, ballet en aanverwante muziekdramatische kunsten. Nationale Opera & Ballet is het grootste theaterproductiehuis van Nederland.

Nationale Opera en Ballet dansers op het podium

De uitdaging

De website van Nationale Opera & Ballet (NO&B) was verouderd. Onderzoek wees uit dat de doelgroep deze niet meer gebruiksvriendelijk vond. Door de groei van de site was in de loop der jaren de navigatiestructuur onoverzichtelijk geworden. Daarbij waren de website en webshop niet met elkaar geïntegreerd, waardoor de bezoeker na het klikken op de bestelknop, in een andere omgeving terecht kwam, die anders was vormgegeven dan de website. Doordat bepaalde onderdelen niet goed via het CMS waren te beheren, kostte het beheer van de site de medewerkers van NO&B ook nog eens onnodig veel tijd. Ten slotte wilde NO&B de overall presentatie verbeteren en - daarmee samenhangend - ook de huisstijl vernieuwen. 

Voor dit traject ging NO&B niet op zoek naar één fullservice bureau dat haar opdrachtbreed van dienst kon zijn, maar koos het voor een zogenaamde best of breed oplossingBest of breed gaat over de beste in zijn soort, terwijl best of suite gaat om de totaaloplossing bij één partij.: het project werd onderverdeeld in subprojecten, waarbij NO&B voor ieder subproject een gespecialiseerde partij selecteerde. Netvlies kreeg de opdracht de website in Drupal te realiseren. Daarnaast werden partijen geselecteerd voor gebruikersonderzoek, design, frontend ticketing, backend ticketing, marketing, hosting, analytics, e-mailmarketing en inmiddels CRM. 

De nieuwe huisstijl van Nationale Opera & Ballet is zo goed mogelijk online doorgevoerd, in nauwe samenspraak met het ontwerpbureau. Daarbij is de voor bezoekers meest relevante informatie nu veel makkelijker te vinden door de duidelijke opbouw van de website. 

Het proces

1. Intensieve interdisciplinaire samenwerking in een complex IT landschap

Als gevolg van de best of breed aanpak, waren negen leveranciers ingeschakeld om met elkaar het project - waaraan een strakke deadline was gekoppeld - tot een optimaal resultaat te brengen. Deze partijen waren deels van elkaar afhankelijk. Om de samenwerking goed te stroomlijnen en een goede onderlinge afstemming te borgen stelde NO&B een projectteam samen met o.a. twee Product Owners vanuit de business: één verantwoordelijk voor IT en één voor content. Het werk startte met een uitgebreide kick-off. Gedurende het gehele project vond wekelijks overleg plaats met de experts van de betrokken partijen.

“Een samenwerking tussen zo veel partijen zag ik vooraf als een uitdagende opgave, zeker gezien de onderlinge afhankelijkheid, de strikte deadline en de coronamaatregelen. Vanwege de lockdowns vond de samenwerking 100 procent digitaal – via online meetings - plaats. Iedere partij had uiteraard een eigen visie en kwaliteitsopvatting, maar stond ook constructief open voor de expertise van de andere betrokkenen. Dankzij de open mind en de flexibele opstelling van alle partijen, is het gelukt is om binnen het beoogde tijdbestek tot een uitstekend eindresultaat te komen.”

Saskia de Klerk, Scrum Master bij Netvlies

2. Gebruiksgemak voor bezoeker én beheerder

Eén van de doelen die we met de nieuwe website beoogden, was het verhogen van het percentage online reserveringen. Hiervoor was het vereist dat de website voor iedereen gebruiksvriendelijk werkte. Wilden bezoekers op de vorige website een ticket bestellen, dan kwamen ze in een losse ticketshop terecht. Dit belemmerde de conversies. Nu website en ticketing naadloos geïntegreerd zijn, blijven de bezoekers in één omgeving. 

Voor medewerkers van NO&B liet het beheer van de site voorheen te wensen over. Het Content Management Systeem werkte op basis van vaste templates. In de nieuwe site wordt met componenten gewerkt waarmee de beheerder eenvoudig een pagina kan opbouwen. NO&B medewerkers hebben nu de flexibiliteit om de pagina vorm te geven zoals ze willen. Hierdoor kon ook de website jump.operaballet.nl opgenomen worden in de nieuwe website, waardoor de beheerslast is afgenomen omdat twee losse CMS systemen zijn samengevoegd. 

3. Veelzijdige oplossing in Drupal

De complexiteit van het IT landschap vereiste een veelzijdige en waterdichte oplossing: de website moest veilig en stabiel zijn; veel content kunnen weergeven - tekst, beeld, video en podcasts; de site moest naadloos koppelbaar zijn met andere systemen; en pieken in traffic goed aankunnen. Om die reden is gekozen voorwebsite-ontwikkeling in Drupal. Hierdoor waren we in staat alle wensen te combineren. We hebben een fundament gelegd waarop we de komende jaren kunnen doorontwikkelen. 

We hebben de performance zo goed mogelijk geoptimaliseerd, hetgeen van belang is wanneer veel mensen tegelijkertijd de website bezoeken. Zo hebben we de video’s responsive gemaakt: op mobiel krijg je een lagere kwaliteit te zien waardoor de pagina sneller laadt. En we laten de koppeling met het ticketingsysteem waarin alle voorstellingen staan niet langer realtime, maar elke 10 minuten verversen, met uitzondering van het actuele zaaloverzicht met de verkochte tickets (de kaartstanden). Zo wordt het systeem niet direct belast door een wijziging in de voorstellingsinformatie en wordt voorkomen dat een bezoeker plaatsen boekt die net al geboekt zijn.

Systeem opzet voor nieuwe NO&B Drupal website

Vereenvoudigde weergave van het IT landschap van Nationale Opera & Ballet. Bij de realisatie van de nieuwe website waren in totaal 9 leveranciers betrokken, die deels van elkaar afhankelijk waren. 

Het resultaat

Uit user testing blijkt dat bezoekers de nieuwe website gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker vinden. Cijfers onderbouwen deze conclusie.

  • Sinds de lancering van de website (inclusief het nieuwe ticketingsysteem) is het aantal online gekochte tickets met maar liefst 23% gestegen
  • De conversie op mobiele apparaten is 11,5% hoger dan voorheen.
  • Het aantal nieuwe nieuwsbriefinschrijvingen per maand is met 250% gestegen.
  • De medewerkers van NO&B vinden het beheer van de nieuwe website stukken eenvoudiger. Het scheelt ze tientallen uren per maand.
  • Drupal Splash Award in de categorie ‘E-commerce’ gewonnen.

We zijn erg blij met het partnership met Netvlies. Het niveau van projectmanagement en development hebben we als zeer hoog ervaren en het contact is prettig. Verder denkt Netvlies goed mee, is flexibel en oplossingsgericht. Een schot in de roos!

Marc Klis, Webmaster bij Nationale Opera & Ballet