Kamer van Koophandel omarmt Design Sprint als nieuwe standaard methodiek

Kamer van Koophandel omarmt Design Sprint als nieuwe standaard methodiek

  • Helder geformuleerde aanbesteding door inzet Design Sprint
  • Bij doelgroep gevalideerde wireframes en functionaliteiten
  • Een roadmap vol bruikbare en gevalideerde ideeën

Het verhaal

Introductie van merk en bedrijf

De Kamer van Koophandel Business Challenge brengt corporate bedrijven en mkb’ers - fysiek en online - samen om innovatieve business te ontwikkelen. De corporate bedrijven plaatsen innovatievraagstukken op het online platform. Mkb'ers kunnen erop inschrijven.

Voor de aanbesteding van (de ontwikkeling en realisatie van) een nieuw platform werd een Design Sprint ingezet. De - voor de KvK nieuwe - werkwijze beviel uitstekend, omdat het de kwaliteit van de aanbesteding ten goede kwam. Inmiddels geldt Design Sprint bij de KvK als de standaard methodiek.

Design Sprint

De uitdaging

Aanleiding voor de gewenste vernieuwing

In 2014 zijn de regionale Kamers van Koophandel en Syntens gefuseerd tot KVK Nederland. In haar nieuwe positie heeft de KvK zich georiënteerd op haar maatschappelijke rol en haar economisch toegevoegde waarde. Vanuit de visie op ‘gewaardeerd adviseurschap’ en haar wettelijke taak om innovatie te bevorderen, stond de KvK voor de uitdaging om zichzelf (digitaal) opnieuw uit te vinden. In lijn met de tijdgeest in de snel veranderende wereld (‘de vierde industriële revolutie’).

Het doel van de KvK Business Challenge is het stimuleren van open innovatie en waardecreatie in het speelveld van corporate bedrijven en mkb’ers. De KvK maakte hiervoor al gebruik van een online platform, maar dat was niet schaalbaar voor dit doel. Voor het ontwikkelen van een nieuw, verbeterd platform had de KvK behoefte aan een goed geformuleerd pakket van eisen en een heldere briefing, zodat de opdracht uiteindelijk kon worden aanbesteed.

De opdracht van de KvK was tweeledig

  • Business design. Hoe kan de KvK als waarde-creërend platform zodanig worden vormgegeven dat de organisatie er als ‘facilitator’ open innovatie kan aanwakkeren?
  • Service design. Hoe kan de KvK Business Challenge zodanig worden vormgeven dat deze effectief aansluit op de klantreis en behoeften van zowel ondernemers in het mkb als corporate bedrijven?
KVK business challenge

Tijdens de gebruikerstesten kreeg de doelgroep ons prototype voorgeschoteld en kregen we direct waardevolle feedback, waarmee we de uiteindelijke wireframes en anbestedingsteksten konden verbeteren. 

Het proces

KVK kiest voor een totaal nieuwe aanpak

Projectmatig onderzoek verrichten op basis van doelgroepprofielen en beslissingen nemen op basis van de onderzoeksresultaten... Dat zit sinds jaar en dag in het DNA van de KvK, maar zulke onderzoekstrajecten konden gerust een half jaar in beslag nemen. Bovendien werd de doelgroep weliswaar geënquêteerd, maar er werden geen concepten bij de doelgroep getest.

De KvK was bekend met de Design Sprint methodiekBenieuwd geworden? Bekijk de video-opname van ons Design Sprint webinar terug, maar had er geen ervaring mee. De voordelen zijn evident. Het is een beproefde manier om in korte tijd nieuwe ideeën te genereren, daar een prototype van te maken en dat direct bij je doelgroep uit te testen. Om vervolgens de feedback weer te gebruiken om de ideeën te optimaliseren. Design Sprint geeft je meer zekerheid dat het resultaat goed aansluit bij de behoeften van je doelgroep en dus succesvoller zal zijn.

KVK geeft dubbele Design Sprint-opdracht

In haar zoektocht naar een Service design expert kwam de KvK zowel bij Netvlies uit als bij een Randstedelijk bureau. Er volgde een interessante ontwikkeling.  De KVK besloot de opdracht bij beide partijen uit te zetten. Team Noord (Amsterdam) en Team Zuid (Breda gingen dezelfde uitdaging aan die met een Design Sprint zou worden beantwoord. Zo maakte de KvK kennis met de voor haar nieuwe werkvorm en een vormde zich een helder beeld van deze oplossing. Het doel van de opdracht was om de beste ideeën van beide teams te combineren en op basis daarvan - voor de aanbesteding van de realisatie van het platform - een heldere opdracht te formuleren en kansen voor de toekomst te kunnen genereren (hierdoor kon de product backlogScrum ontleed: hoe stel ik een goede user story en product backlog op? worden gevuld met waardevolle toekomstige concepten).

De verdiepende Challenge Sprint

Voorafgaand aan de Design Sprint hebben we in een Challenge Sprint het vraagstuk verder ontleed, inzichten opgehaald bij de stakeholders uit de organisatie, en denkrichtingen onder de doelgroep getoetst. Op basis daarvan konden we een visie op het platform en op de klantreis van de toekomst schetsen en vervolgens vertalen naar concrete bouwstenen. Tot slot hebben we de bouwstenen met op korte termijn de grootste impact nader uitgewerkt in de Design Sprint.

Uitwerking in een Design Sprint

Tijdens de Design Sprint zijn nieuwe ideeën bedacht en beoordeeld. Visueel denken in combinatie met snel valideren zorgde hierbij voor een goede samenhang van visie, strategie en uitvoering. Daarna zijn elementen van de best beoordeelde ideeën samengevoegd in een prototype om de ideeën in korte tijd concreet te maken, waarna we ze vijfmaal direct bij de doelgroep hebben getest. Dit leidde tot zowel waardevolle inzichten in wat goed en minder goed werkte. Ook verkregen we compleet nieuwe inzichten.

Dit project was onze eerste serieuze kennismaking met Design Sprints. De samenwerking heeft ons waardevolle input opgeleverd voor de aanbesteding en de toekomstige uitbreidingen. Het is namelijk van essentieel belang dat alle functionaliteiten en wireframes al bij de doelgroep zijn getest. Hierdoor heb je veel meer zekerheid dat wát je gaat ontwikkelen ook écht zal aanslaan. Een extra zekerheid dat je je budget voor de realisatie effectief besteedt. Design Sprints vormen in ons team inmiddels de nieuwe standaard.

Harald Feijth Product Manager | Kamer van Koophandel

KVK Business Challenge

Op het KvK Business Challenge platform vinden vraag en aanbod van corporate bedrijven en mkb’ers elkaar, wat leidt tot innovatieve oplossingen en waardevolle partnerships. 

Het resultaat

In korte tijd resultaat waar je mee vooruit kunt

Dankzij de snel verkregen tussentijdse inzichten en het opzetten van een vernieuwde klantreis kreeg de KvK direct inzicht in de gebruikerservaringen met het oude online platform en in welke onderdelen we de gebruikerservaring kunnen bevorderen. Samen hebben we een breed scala van ideeën bedacht die gedurende de hele klantreis tot een verhoogde conversie zouden kunnen leiden. Door het toepassen van een ‘agile mindset’ en het aanbrengen van focus, konden we het hele spectrum aan concepten snel valideren. Het resultaat: frisse nieuwe ideeën die werken én een backlog met user stories, op basis waarvan de KvK de volgende stappen kan zetten om een zeer gewaardeerd innovatieplatform te worden.

Vaak zie je bij grote IT-projecten dat in de realisatie verkeerde keuzes worden gemaakt. Hierdoor lopen projecten uit of blijkt na de lancering dat sommige onderdelen helemaal anders hadden moeten worden opgezet, bijvoorbeeld omdat de doelgroep ze niet begrijpt of gebruikt. De meerwaarde van de gekozen werkwijze (Design Sprint) is dat het wireframes en beschrijvingen van functionaliteiten (user stories) oplevert waarvan je zeker weet dat ze voldoen aan de informatiebehoefte van de doelgroep.

Kortom, door de inzet van deze Design Sprint verlaagde de KvK haar investeringsrisico en verkortte ze de doorlooptijd van het ontwikkeltraject. Ze formuleerde bovendien de kwalitatief hoogwaardige uitgangspunten om een uitstekend werkend platform te kunnen gaan realiseren.

De samenwerking met Netvlies bevalt goed. Netvlies heeft niet alleen uitgebreide ervaring met de Design Sprint methodiek, maar beschikt ook over de vereiste expertise als het gaat om conceptontwikkeling en de realisatie van ons platform en andere innovatieve projecten.

Harald Feijth Product Manager | Kamer van Koophandel

De samenwerking met Netvlies bevalt goed. Netvlies heeft veel ervaring met de Design Sprint methodiek en beschikt ook over de vereiste expertise als het gaat om conceptontwikkeling en de realisatie van ons platform en andere innovatieve projecten.

Harald Feijth Product Manager | Kamer van Koophandel