website WhiteVision

Zo hielp Netvlies WhiteVision aan een conversiestijging van 374%

WhiteVision helpt organisaties om inkomende documenten, zoals inkoopfacturen, snel en eenvoudig digitaal te verwerken. Het bedrijf biedt klanten lokale en cloud-oplossingen aan en koppelt met diverse ERP systemen. Na een strategische herijking hielpen we Whitevision met het uitvoeren van hun vernieuwde online strategie. Met resultaat: het aantal conversies steeg met 374%. In dit blog leg ik uit hoe we dit hebben aangepakt. Herijkte online strategie WhiteVision vroeg zich af hoe digitale (marketing) middelen effectiever kunnen worden ingezet om bij te dragen aan het bereiken van de organisatiedoelstellingen. Om dat te achterhalen hielden we een strategische sessie. Samen namen we de huidige strategie onder de loep en stonden we stil bij de doelgroep, markt en organisatie. We beantwoordden vragen als: hoe bereiken we op het juiste moment de juiste doelgroep, hoe kunnen we marketing en sales dichterbij elkaar brengen en op welke ERP systemen moeten we ons focussen? Na de strategische sessie hadden we een herijkte online strategie met aangescherpte doelstellingen, persona’s en focus op twee ERP systemen. Om de doelgroep op het juiste moment te bereiken, stelden we een roadmap op met online marketingactiviteiten en -middelen, zoals contentmarketing, e-mailmarketing, conversie-optimalisaties en Google Ads. Marketing intelligence as-a-service Om te zorgen dat er voldoende tijd en marketingkennis is om de roadmap uit te voeren, ben ik, als Marketing Intelligence Specialist, meerdere keren per maand aanwezig bij WhiteVision. Zo vindt een mooie kruisbestuiving plaats tussen de domeinkennis van WhiteVision en de marketingkennis van Netvlies. Wij leren WhiteVision nog beter kennen, waardoor we de website en online marketing activiteiten nog beter kunnen optimaliseren. WhiteVision leert via ons meer over onder andere online strategie, SEA, e-mailmarketing, conversie-optimalisaties en content marketing. Bij Netvlies noemen we deze aanpak ook wel marketing intelligence as-a-service. Dit betekent dat je als klant tijd reserveert van onze marketing specialisten. In die tijd werken we samen, het liefst bij jullie op kantoor, aan jullie doelstellingen. Samen stellen we bijvoorbeeld een meetplan op, voeren optimalisaties door en zetten campagnes op. We zijn jullie vraagbaak en verzorgen training on the job, zodat jullie ons op den duur niet meer nodig hebben.

Het is fijn schakelen als je een hele dag samen, op dezelfde locatie, aan hetzelfde project werkt. Mede door de frisse blik die iemand van buitenaf heeft, kom je samen tot andere inzichten en ideeën dan wanneer je dit alleen doet.

Malou Trommelen, Marketing Coördinator | WhiteVision

Samen aan de slag Samen met WhiteVision ging ik aan de slag met het uitvoeren van de roadmap, met focus op het optimaliseren van de website. We begonnen met het opstellen van een meetplan en doorvoeren van de speerpunten uit de strategie. Met een van onze developers realiseerden we een tijdsbesparing calculator en nieuwe landingspagina’s voor de twee gekozen systemen. Voor WhiteVision is de opvolging van leads erg belangrijk. Daarom hebben we de acties van marketing en sales voor de e-mailmarketing flow op elkaar afgestemd. Om te zorgen dat de juiste doelgroep op het juiste moment wordt bereikt, hebben we campagnes opgezet en geadviseerd over contentmarketing en de taal van de gebruiker. Om alles uit je website te halen, is continu meten, analyseren en testen een must. Daarom hebben we na de eerste optimalisaties data in tools als Google Analytics geanalyseerd. Hieruit bleek dat de nieuwe landingspagina’s zorgen voor een flinke conversiestijging. Om de salesfunnel te dichten, hebben we opnieuw optimalisaties doorgevoerd. Om de algehele conversie te verhogen, hebben we de website op de schop genomen. Op basis van de strategie, persona’s en opgehaalde data hebben we onder andere de website indeling en menustructuur aangepast en een redesign gemaakt. Dit zorgde wederom voor een conversiestijging. "Responsive Voorpagina Whitevision mockup"Mooie resultaten Door de slimme inzet van online marketing en een geoptimaliseerde website weet WhiteVision op het juiste moment de juiste mensen te bereiken. Met resultaat: de conversie, waaronder adviesaanvragen, nieuwsbriefinschrijvingen en whitepaper downloads, steeg met 374%. Daarnaast steeg het aantal demo-aanvragen fors. Dat is een extra mooi resultaat, omdat een groot aantal demo-aanvragers uiteindelijk klant wordt. De resultaten van WhiteVision, met duidelijke conversiestijgingen per optimalisatie, laten zien hoe belangrijk optimaliseren en anticiperen op nieuwe inzichten is.

De online marketing kennis van Netvlies heeft ons echt verder geholpen. We zijn erg tevreden over de resultaten die we tot nu toe hebben behaald en de samenwerking.

Malou Trommelen, Marketing Coördinator | WhiteVision

Continu meten, analyseren en testen Dankzij de intensieve samenwerking en optimalisaties behaalt de website van WhiteVision momenteel mooie resultaten. Om alles uit de website te blijven halen, is continu meten, analyseren en testen nodig. Vaak valt nog winst te behalen bij kleine aanpassingen, zoals de kleur of plaats van een call-to-action button. Daarom zijn we momenteel bezig met A/B-testen, van onder andere formulieren, die wederom zullen leiden tot optimalisaties. Daarnaast evalueren we continu onder andere de lopende adwords campagne, om tijdig bij te sturen.