Voorbeeld project Horizon Jeugdzorg.

Online strategie en nieuwe website voor Horizon Jeugdzorg

Horizon Jeugdzorg levert hoog specialistische jeugdzorg en heeft een vernieuwde en andere kijk op jeugdzorg, waarmee ze mooie resultaten halen en waarover ze graag succesverhalen delen. De vorige website was zowel qua look and feel als techniek verouderd, waardoor (kleine) aanpassingen niet eenvoudig konden worden doorgevoerd. Relevante en concrete informatie was daardoor steeds minder goed vindbaar, terwijl de doelgroep - vaak mensen in een crisissituatie - juist op zoek was naar heldere antwoorden. Hoog tijd voor een nieuwe website. In dit blog lees je hoe we dit samen met Horizon Jeugdzorg hebben aangepakt.

Horizon Jeugdzorg wil haar andere visie en aanpak graag via de website overbrengen en zo de doelgroep meenemen in deze visie. Het CMS van de vorige leverancier was in de loop der jaren onoverzichtelijk geworden, waardoor kleine aanpassingen niet eenvoudig konden worden doorgevoerd. Informatie werd minder relevant en minder goed vindbaar, terwijl concrete antwoorden op brandende vragen in een crisissituatie cruciaal zijn. Het eerste contact met Horizon Jeugdzorg ontstaat namelijk vaak in een crisissituatie, bijvoorbeeld wanneer een kind wordt weggehaald uit het gezin. Er is dan geen behoefte aan mooie verhalen, maar concrete antwoorden.

Strategische sessies met focus op emotie

Op de nieuwe website moet overzicht en rust ontstaan in de zoektocht naar de juiste zorg en moeten ouders en verwijzers in geval van crisis de juiste informatie snel vinden. Daarnaast moet er ruimte blijven om op een goede manier informatie over Horizon Jeugdzorg en haar vernieuwde visie en aanpak uit te dragen en over te brengen. Bovendien moet de uitstraling en het beeld van een professionele en gedegen zorgaanbieder versterkt worden. We hielden een aantal strategische sessies waarin we de bedrijfsdoelen, ambities en kansen in kaart brachten. We namen belangrijke doelgroepen, hun klantreis en contactmomenten met Horizon Jeugdzorg onder de loep:

  • ouders van kinderen in crisissituaties;
  • verwijzers of rechters;
  • potentiële pleegouders;
  • en potentiële medewerkers.

Per doelgroep werkten we persona’s uit. We hebben hierbij heel erg goed gekeken naar de emoties die spelen bij verschillende situaties waarin je met Horizon Jeugdzorg te maken kunt krijgen en in welke situatie de persoon die de website bezoekt zich bevindt. Hierdoor werd goed duidelijk waar de verschillende doelgroepen tegenaan lopen.

Adequate informatievoorziening

Op de nieuwe website is een adequate informatievoorziening waarbij rekening wordt gehouden met de emoties van de bezoeker en de visie en aanpak van Horizon Jeugdzorg. Bezoekers worden beter geholpen om de juiste informatie te vinden. Contact opnemen, aanmelden en de zoekfunctie hebben een prominente plek op de website gekregen. Ook informatie delen heeft een prominente plek gekregen, zodat relevante informatie makkelijk met familie of verwijzers gedeeld kan worden. Doordat de website is geoptimaliseerd voor mobiel werd direct na de lancering al veel informatie via WhatsApp gedeeld.

Het is erg prettig samenwerken met Netvlies. Ze denken goed mee en komen met heldere en onderbouwde adviezen. De medewerkers zijn heel behulpzaam en staan altijd klaar om vragen op een heldere manier te beantwoorden.

Evita Dhondai, Communicatiemedewerker | Horizon Jeugdzorg

Langdurige trajecten eenvoudig maken

Bij de bouw hebben we veel aandacht besteed aan de detailpagina’s van de verschillende zorgtypen. De trajecten die je in jeugdzorg moet doorlopen kunnen lang en overweldigend zijn. Het is belangrijk dat informatie zo duidelijk mogelijk en stapsgewijs wordt uitgelegd. Hier heeft Horizon Jeugdzorg in het WordPress CMS een aparte functionaliteit voor gekregen. "Aanmeldformulier Jeugdzorg"

Gecategoriseerde zoekresultaten

Veel bezoekers komen in een crisissituatie op de website en moeten snel weten wat er met hen en/of hun kind gaat gebeuren. Daarom heeft de zoekfunctie een prominente plek op de homepage gekregen. De zoekresultaten worden gecategoriseerd weergegeven. De bezoeker komt zo altijd snel bij de juiste en voor hem relevante informatie terecht. "nieuwe website horizon jeugdzorg"

We krijgen veel positieve reacties op de nieuwe website. De website heeft een frisse en professionele uitstraling. En nog veel belangrijker: de website is overzichtelijker en belangrijke informatie is veel beter te vinden. We zijn dan ook hartstikke tevreden met het resultaat!

Evita Dhondai, Communicatiemedewerker | Horizon Jeugdzorg