sfeerbeeld sessie.

Een passend digitaal platform voor netwerkorganisatie Nieuwe Veste

Als aanbieder van diverse culturele producten en diensten speelt Nieuwe Veste een belangrijke rol bij de taal-, cultuur- en kunstontwikkeling van de inwoners van Breda. Nieuwe Veste heeft een nieuwe visie op haar rol in de samenleving en wil groeien naar een netwerkorganisatie die cultuuraanbieders, partners en inwoners met elkaar verbindt. Nieuwe Veste en Netvlies hebben samen in kaart gebracht hoe Nieuwe Veste deze visie digitaal kan realiseren.De uitdaging

Van aanbieder naar netwerkorganisatie 

Nieuwe Veste vaart een nieuwe koers van voornamelijk aanbieder van diverse producten en diensten op het gebied van taal, cultuur en kunst naar de rol van netwerkorganisatie. De organisatie krijgt een meer faciliterende en verbindende rol tussen haar partners, diverse eindgebruikers en andere stakeholders om daarmee de Bredanaar te bedienen in de persoonlijke ontwikkeling op het gebied van taal, creativiteit en kunst.  Hiervoor moet de nieuwe koers worden vertaald naar een gedegen digitale strategie. De belangrijkste vraagstukken hierbij waren:

  • Hoe kan een digitaal platform Nieuwe Veste ondersteunen als netwerkorganisatie?
  • Hoe gaat de nieuwe digitale omgeving bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de Bredanaren?
  • Hoe zorgen we voor een goede match tussen de behoefte van de Bredanaar en het grote aanbod van Nieuwe Veste en andere aanbieders in de stad?
  • Hoe zorgen we dat de strategie aansluit op de wensen en doelen van de Bredanaars, aanbieders, partners en de interne organisatie?
  • Hoe creëren we een strategie waar iedereen intern en extern achter staat en enthousiast van wordt?

Het proces

De nieuwe koers tastbaar maken

Om de nieuwe koers tastbaar te maken en de belangrijkste vraagstukken te beantwoorden, hebben we een drietal stappen doorlopen: 

  1. Strategische werksessies met verschillende stakeholders
  2. Prototype ontwikkelen middels co-creatie 
  3. Het concept toetsen bij drie focusgroepen

Strategische werksessies

In drie strategische werksessies met verschillende vertegenwoordigers uit de organisatie hebben we de doelstellingen bepaald, een verdiepingsslag gemaakt in de doelgroepen en hun klantreis en een visie op het toekomstige digitale platform gevormd.  Met behulp van het Digitaal Platform Canvas, een afgeleide van het Business Model Canvas dat zich focust op digitale platformen, hebben we grip gekregen op de definitie van “waardecreatie” binnen de context van Nieuwe Veste. Wat zijn de behoeften van alle type deelnemers, hoe vinden ze elkaar, wat hebben ze van elkaar nodig en welke rol moet Nieuwe Veste bekleden om waardestromen te creëren en verbinden? Dat heeft geleid tot de volgende visie:  Nieuwe veste, als platform, stimuleert en faciliteert waardecreatie tussen alle type deelnemers om daarmee de Bredanaar te bedienen in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling op het gebied van taal, creativiteit en kunst.

platform proposition canvas voor een digitaal platform.Prototype ontwikkelen

In een Design Sprint hebben we in vijf dagen door middel van co-creatie een prototype ontwikkeld waarin de visie en strategie vertaald zijn naar een eerste concept schets van het nieuwe digitale platform. In energierijke sessies hebben we iteratief nieuwe concepten op papier gezet om invulling te geven aan het platform. Die output en ideeën hebben we vervolgens gecombineerd tot een volledig concept. Stapsgewijs gaven we vorm aan een tastbare doorvertaling. De eind schets was een resultaat van ieders kijk op het platform.Voorbeeld co-creatie voor realisatie digitaal platform Nieuwe Veste.

Concept toetsen

Tot slot hebben we de ideeën uit het concept getoetst bij drie focusgroepen: de aanbieders, de interne organisatie en de Bredanaar. Snapt een Bredanaar wat hij/zij in deze digitale omgeving kan doen? Waar heeft hij/zij wel of geen behoefte aan? Zijn cultuuraanbieders bereidt om hun aanbod op dit platform te zetten? Kunnen partners zich vinden in de onderverdeling van de verschillende expertises? Hierdoor kregen we een duidelijk beeld van de onderdelen waar we wel én niet op moeten doorpakken. Voorbeeld van het prototype van het digitaal platform van Nieuwe Veste Breda.Het resultaat

De eerste slagen richting een digitaal platform

Tijdens het proces hebben we verschillende type stakeholders gesproken om vanuit elk perspectief een gedetailleerd beeld te krijgen van het ideale digitale platform. Dit heeft geleid tot een toekomstbestendige en onderbouwde strategie, vernieuwde propositie, concrete roadmap en IT advies waarmee Nieuwe Veste de eerste slagen kan maken richting een digitaal platform. Een platform dat in feite een podium biedt voor cultuuraanbieders, partners en inwoners om waarde voor elkaar te creëren en benutten.

Wat zegt Nieuwe Veste?

Netvlies heeft ons complexe vraagstuk behapbaar gemaakt door een stapsgewijze aanpak en tijdens het traject hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Dit voorkwam dat we in details bleven hangen. Deze aanpak heeft onze ideeën naar een hoger level getild.

Sandra Musters-Bredewolt en Claudia van de Velde, Projectleiders Digitale Strategie | Nieuwe Veste