Reinier van Arkel Groep

Eén online strategie voor een organisatie met een brede structuur en veelzijdige doelstellingen.

 

We hebben een grote efficiencyslag gemaakt: van vijf verschillende applicaties hebben we er nu nog één om overal samen te werken

Antwan Klemann – Senior Application Manager

 

Over Reinier van Arkel Groepreinier_van_arkel_groep_sfeer

De Reinier van Arkel Groep levert gespecialiseerde zorg en diensten op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en daaraan gerelateerde zorgvormen in Nederland en biedt met circa 1.800 medewerkers jaarlijks zorg aan zo’n 12.000 cliënten. Kwaliteit, innovatie, dialoog en professionaliteit vormen de basis voor haar dienstverlening.

Netvlies realiseerde voor de Reinier van Arkel Groep onder meer:

  • Drie microsites op één platform
  • Strategische visie op online bedrijfsvoering
  • Webapplicatie voor informatiedeling en samenwerking

 

Opzetten Microsites

reinier_van_arkel_groep_micrositesBinnen de Reinier van Arkel groep hadden diverse zelfstandige organisatieonderdelen behoefte aan een eigen microsite. We hebben hiervoor een centrale codebase ontwikkeld die het eenvoudig toelaat om functionaliteiten naar behoefte binnen meerdere microsites toe te passen.

Hoewel de microsites binnen dezelfde structuur worden gepresenteerd, kunnen diverse gedeelde functionaliteiten op individueel niveau worden in- en uitgeschakeld. Bovendien heeft elke microsite een eigen visuele identiteit. Het centrale platform kan probleemloos worden uitgerold naar andere microsites.

 

Drie verschillende websites, één platform

Online strategiereinier_van_arkel_groep_strategie

De Reinier van Arkel groep beschouwt online als een belangrijk kanaal voor de toekomst en hecht voor een juiste beeldvorming dan ook veel waarde aan de wijze waarop ze zich online presenteert. Daarom hebben we – samen met een representatieve stuurgroep – een online strategie voor de organisatie ontwikkeld.

In de stuurgroep zaten afgevaardigden uit de gehele organisatie: vertegenwoordigers van de familie- en cliëntenraad, medewerkers van diverse organisatieonderdelen, directie en MT. Dit leverde niet alleen een volledig beeld over de te varen koers op, maar ook een breed draagvlak voor de in gezette koers. De in drie sessies nader uitgewerkte online strategie is leidend voor de online uitingen en plannen voor de Reinier van Arkel groep in de komende jaren.

 

Webapplicatie verbetert

Voor én met de Reinier van Arkel groep hebben we een breed toegankelijke webapplicatie ontwikkeld die projectmanagement, (project)documentatie, takenlijstjes, huishoudelijke regels en werkafspraken centraal ontsluit. De applicatie bevordert de samenwerking, faciliteert kennis- en informatiedeling, draagt bij aan de verbetering van interne processen en bespaart tijd.

De webapplicatie omvat een dashboard dat informatie uit andere systemen toegankelijk maakt, document management ondersteunt en medewerkers zelf taken en uren laat bijhouden. Een krachtige open source zoekmachinefunctie maakt de binnen de organisatie aanwezige informatie snel vindbaar. De webapplicatie werkt op pc, tablet én smartphone en kan op termijn verder worden uitgebreid met maatwerk- en aansluitende marktapplicaties.