XBRL als toegevoegde waarde voor het jaarverslag

Door verplichtstelling van de overheid per 1 januari 2013 krijgen alle ondernemingen welke controleplichtig zijn ermee te maken: XBRL. Wat is dit nu precies, waarom is dit belangrijk en welke kansen liggen er online?

Wat is XBRL?
De afkorting XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language en is een gestandaardiseerde digitale taal waarbinnen financiële gegevens eenvoudig uitgewisseld kunnen worden. Het is een uitkomst van het Standard Business Reporting programma (SBR). Aan ieder financieel element, zoals omzet of vorderingen wordt een label gehangen, en dit label is wereldwijd bij iedere onderneming hetzelfde. Dit verlaagt de administratieve last en werkt hierdoor effectiever. Juist om deze reden gaat de overheid het verplicht stellen om in XBRL formaat te rapporteren. Dit wordt gefaseerd ingevoerd, de eerste rapportages zullen per 1 januari 2013 al aan deze standaard moeten voldoen.

Voordelen van XBRL voor uw organisatie
Door deze standaardisering zal het uitwisselingsproces van data tussen applicaties worden vereenvoudigd. Dynamische koppelingen tussen verschillende applicaties worden hiermee eenvoudiger en bovendien stabieler. Ook zal de betrouwbaarheid van gegevens toenemen, doordat er minder handmatige acties nodig zijn om tot het zelfde resultaat te komen. Door deze hogere waarborging kunnen de gegevens gemakkelijker gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals de jaarrekening, (realtime) interne rapportage, periodieke externe rapportage (kwartaalcijfers), online jaarverslag, etc.

Toegevoegde waarde voor het jaarverslag
Om data vanuit uw bronbestand uiteindelijk in een online presentatie zoals een jaarverslag te verwerken, gaat deze door een aantal stappen binnen uw bedrijfsproces. Door XBRL wordt deze route effectiever, stabieler en veiliger. Wanneer de gegevens in een standaard worden gecommuniceerd, zal een kostenbesparing op termijn zichtbaar worden. Beheer van gegevens is op één plaats mogelijk, en bovendien simultaan door meerdere mensen te beheren. Met een druk op de knop publiceert u vervolgens de gegevens in een van de presentatie middelen zoals een jaarverslag op verschillende media zoals web, tablet en mobiel.

Wat kan Netvlies voor u betekenen?
Vanuit onze expertise in online en specifiek in online verslaglegging bieden wij rapportage middelen zoals dashboards en online jaarverslagen aan. We denken hierin mee vanuit zowel het communicatie als het finance perspectief en brengen advies uit om bedrijfsprocessen te ondersteunen en te optimaliseren. Wij zien XBRL hierin als toegevoegde waarde en kunnen u ondersteunen bij het implementeren van de nieuwe XBRL standaard.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem gerust contact op of bekijk de mogelijkheden van een online jaarverslag.