Nieuwe website en intranet voor N.V. Slibverwerking Noord-Brabant

Water is onmisbaar. We gebruiken water als we een douche nemen, naar het toilet gaan, de wasmachine laten draaien, enz. Het vervuilde water wordt afgevoerd via het riool en in riool- waterzuiveringsinstallaties opnieuw gezuiverd. Bij deze zuivering ontstaat slib als restproduct. N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) verbrandt dit slib. De reststoffen die na de verbranding overblijven, worden opnieuw gebruikt. Bijvoorbeeld voor de productie van kunstmest, het fabriceren van producten en voedingsmiddelen en de aanleg van wegen.

 

SNB schakelde Netvlies in haar website en intranet te vernieuwen. De oude website en het intranet waren uit hun jasjes gegroeid en voldeden niet meer op het gebied van gebruiksgemak en uitstraling. Bovendien ontbrak er een Content Management Systeem. Netvlies dacht mee met de organisatie over de beste manier om de nieuwe website en het intranet op te zetten en in te delen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was dat er één centraal gebruiksvriendelijk Content Management Systeem ontwikkeld zou worden, waarmee de website, het intranet van SNB en de reeds eerder door Netvlies ontwikkelde website www.fosfaatrecycling.nl eenvoudig beheerd zouden kunnen worden.

 

In samenwerking met HVL B.V. (de automatiseringspartner van SNB) heeft Netvlies de websites en het intranet gemigreerd naar een bij SNB intern gestationeerde webserver. 

Sinds 1 september is de nieuwe website live, het nieuwe intranet wordt vanaf 1 oktober in gebruik genomen.

 

Bekijk de nieuwe website van SNB op www.snb.nl.

Medewerker foto
Directeur Jochem Vlemmix

Een van de oprichters en sparringpartner voor veel klanten. Sta niet verbaasd te kijken als je om 23:01 of 6:12 een mailtje van hem krijgt. Maakt daarnaast voldoende tijd voor met zorg geselecteerde feestjes en reizen. Hij is zeer trots op het huidige Netvlies team.

Over Jochem Vlemmix