Enquêtetool biedt legio voordelen

Internet leent zich bij uitstek voor het houden van een enquête. Dat kan snel, eenvoudig en tegen relatief lage kosten. Met de door Netvlies ontwikkelde Enquêtetool kunt u bijvoorbeeld een online tevredenheidsonderzoek onder uw klanten houden.

Voor het maken van de enquête hoeft u geen programmeerkennis te hebben. U kunt zich concentreren op inhoud en vorm van het onderzoek. Een open enquête is voor iedereen toegankelijk en kan bijvoorbeeld vanuit uw site gelinkt worden. Een gesloten enquête is persoonlijk en kan alleen op uitnodiging, bijvoorbeeld per e-mail, worden ingevuld. De nieuwe tool biedt legio voordelen.

We noemen er enkele:

  • volledig beheerbaar en aan te passen in uw huisstijl
  • m.b.v. routing kunt u inspelen op gegeven antwoorden
  • audiovisueel materiaal kan opgenomen worden
  • respondent kan zelf bepalen wanneer hij wil deelnemen
  • automatische follow-up mogelijk ter herinnering
  • gegevens zijn direct digitaal beschikbaar
  • er is snel analyse van de data mogelijk

Heeft u interesse in onze enquêtetool, neem dan contact op met Jochem Vlemmix, via info@netvlies.nl of 076-5302525.

Medewerker foto
Directeur Jochem Vlemmix

Een van de oprichters en sparringpartner voor veel klanten. Sta niet verbaasd te kijken als je om 23:01 of 6:12 een mailtje van hem krijgt. Maakt daarnaast voldoende tijd voor met zorg geselecteerde feestjes en reizen. Hij is zeer trots op het huidige Netvlies team.

Over Jochem Vlemmix