Kamer van Koophandel omarmt Design Sprint als nieuwe standaard methodiek

De Kamer van Koophandel brengt met de KvK Business Challenge corporate bedrijven en mkb’ers – zowel fysiek als online – met elkaar in contact om samen innovatieve business te ontwikkelen. Corporates kunnen hun innovatievraagstukken op een online platform plaatsen, waarna mkb’ers er op kunnen inschrijven.

Om een nieuw platform te kunnen ontwikkelen en een goede aanbesteding voor de realisatie ervan uit te schrijven, werd een Design Sprint ingezet. Deze – voor de KvK nieuwe – werkwijze beviel uitstekend, omdat het de kwaliteit van de aanbesteding ten goede kwam. Inmiddels geldt de Design Sprint bij de KvK daardoor als de standaard methodiek.

“De samenwerking met Netvlies bevalt ons erg goed. Ze hebben veel ervaring met de Design Sprint methodiek zelf, maar ook met conceptontwikkeling en de realisatie van innovatieve projecten. Hun aanpak is heel degelijk, ze luisteren goed en het resultaat is boven verwachting.”
Harald Feijth Product Manager | Kamer van Koophandel

Aanleiding voor vernieuwing

In 2014 zijn de regionale Kamers van Koophandel en Syntens gefuseerd tot KVK Nederland, waarmee ook de verplichte jaarlijkse bijdrage voor ingeschreven organisaties is afgeschaft. In deze nieuwe positie is de KvK gevraagd om breder na te denken over haar maatschappelijke rol en haar economische waarde. Vanuit de visie ‘gewaardeerd adviseurschap’ en haar wettelijke taak om  innovatie te bevorderen, staat de KvK daarbij voor de uitdaging om zichzelf – in een snel veranderende wereld (de ‘vierde industriële revolutie’) en passend bij de tijdsgeest – (digitaal) opnieuw uit te vinden. 

De KvK Business Challenge is bedoeld als een leidend initiatief om open innovatie en waardecreatie tussen corporate bedrijven en mkb’ers te stimuleren. De KvK maakte hiervoor al gebruik van een bestaand online platform, maar dat was niet schaalbaar voor dit doel. 

Voor het ontwikkelen van een nieuw platform had de KvK behoefte aan een gedegen fundament en een briefing, zodat uiteindelijk een aanbesteding voor de realisatie kon worden uitgezet. De opdracht van de KvK omvatte twee aspecten: 

  • Business design: hoe kan de KvK als waarde-creërend platform worden vormgegeven zodat de organisatie als ‘facilitator’ kan optreden om open innovatie aan te wakkeren?
  • Service design: hoe kan de KvK Business Challenge effectief worden vormgeven zodat deze krachtig aansluit op de klantreis en de behoeftes van zowel een mkb-bedrijf als een corporate bedrijf?

Keuze voor nieuwe aanpak

Onderzoek op basis van inzichten van de doelgroep ten behoeve van nieuwe projecten – waarbij beslissingen worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten – zit natuurlijk al jaren in het DNA van de KvK, maar dit soort trajecten konden zomaar een halfjaar in beslag nemen. Bovendien werden via enquêtes wel veel vragen aan de doelgroep gesteld, maar er werden geen concepten ontwikkeld en bij de doelgroep getest.

De KvK was weliswaar bekend met de Design Sprint methodiek, maar had er zelf nog geen ervaring mee. De voordelen ervan spraken haar echter wel aan. Begrijpelijk, want het is een snelle en beproefde manier om in korte tijd nieuwe ideeën te genereren, daar een prototype van te maken dat je direct bij je doelgroep kunt uittesten en de feedback vervolgens weer te gebruiken om je ideeën verder te optimaliseren. Dat geeft je meer zekerheid dat het resultaat beter aansluit bij de behoeften van je doelgroep en dus succesvoller zal zijn.

Brede kennismaking

In haar zoektocht naar een Service design expert kwam de KvK bij Netvlies terecht. Maar niet alleen bij Netvlies… Interessant genoeg besloot de KvK namelijk om de opdracht ook uit te zetten bij een bureau uit de Randstad. Twee partijen kregen dus exact dezelfde uitdaging die met een Design Sprint kon worden beantwoord. Zo kon de KvK breed kennismaken met een voor haar nieuwe werkvorm en een zo volledig mogelijk beeld bij de oplossingsrichting vormen. Vanuit de KvK werden vervolgens twee teams opgezet: Team Noord (Amsterdam) en Team Zuid (Breda). Het doel was om uiteindelijk de beste ideeën van beide teams samen te voegen en op basis daarvan – ten behoeve van de aanbesteding voor de realisatie van het platform – een goede opdracht en kansen voor de toekomst (backlog) te kunnen genereren.

“Beide teams hebben een enorm goed resultaat bereikt. Dat heeft ons waardevolle input opgeleverd voor de aanbesteding en de toekomstige uitbreidingen. Het voordeel van Netvlies is dat het niet alleen uitstekend faciliteert bij een Design Sprint, maar ook alle expertise in huis heeft voor de realisatie van het platform. We merkten goed dat deze kennis hielp bij het opzetten van een wenselijk, haalbaar en toepasbaar concept.”
Harald Feijth Product Manager | Kamer van Koophandel

Challenge Sprint

Voorafgaand aan de Design Sprint hebben we in een Challenge Sprint het vraagstuk verder ontleed, inzichten opgehaald bij de belangrijkste stakeholders uit de organisatie en een aantal denkrichtingen onder de doelgroep getoetst. Op basis daarvan konden we een visie op het platform en op de klantreis van de toekomst schetsen en vervolgens doorvertalen naar concrete bouwstenen die we stuk voor stuk kunnen oppakken. Tot slot hebben we de bouwstenen die op korte termijn de grootste impact hebben verder uitgewerkt in de Design Sprint.

Uitwerking in een Design Sprint

Tijdens de Design Sprint zijn verschillende nieuwe ideeën bedacht en beoordeeld. Visueel denken in combinatie met snel valideren zorgde hierbij voor een goede samenhang van visie, strategie en uitvoering. Daarna zijn elementen van de best beoordeelde ideeën samengevoegd in een prototype om de ideeën snel concreet te maken, waarna we ze in vijf gebruikerstesten direct hebben getest binnen de doelgroep. Dit leverde niet alleen waardevolle nieuwe inzichten op over wat wél, minder goed of zelfs helemaal niet werkt, maar bracht ook compleet nieuwe inzichten aan het licht.

Snel resultaat om mee verder te bouwen

Dankzij het snel binnenhalen van inzichten en het opzetten van een vernieuwde klantreis kreeg de KvK meteen inzicht in de gebruikerservaringen met het huidige online platform en in welke elementen deze ervaring kunnen bevorderen. Samen hebben we een breed scala van ideeën bedacht die door de hele klantreis voor een verhoogde conversie zouden kunnen zorgen. Door het toepassen van een ‘agile mindset’ en het aanbrengen van focus, konden we het hele spectrum aan concepten snel valideren. Het resultaat: frisse nieuwe ideeën die werken én een backlog met user stories, op basis waarvan de KvK de volgende stappen kan zetten om een zeer gewaardeerd innovatieplatform te worden.

De grote meerwaarde van deze werkwijze is dat het wireframes en beschrijvingen van functionaliteiten (user stories) oplevert waarvan we zeker weten dat ze voldoen aan de informatiebehoefte van de doelgroep. Vaak zie je bij grote IT-projecten dat er in de realisatie verkeerde keuzes worden gemaakt. Hierdoor lopen projecten uit of blijkt pas na lancering dat je sommige zaken helemaal anders had moeten opzetten, bijvoorbeeld omdat de doelgroep ze niet begrijpt of gebruikt. Door de inzet van deze Design Sprint verlaagt de KvK haar investeringsrisico in het platform en verkort ze de doorlooptijd van het ontwikkeltraject.

“Dit project was onze eerste serieuze kennismaking met Design Sprints. We hebben gemerkt dat het erg goed werkt dat alle belangrijke functionaliteiten en wireframes al bij de doelgroep zijn getest. Hierdoor heb je veel meer zekerheid dat wát je gaat ontwikkelen ook écht gaat aanslaan bij de doelgroep. Dat betekent dat je je realisatiebudget veel efficiënter benut. Design Sprints zijn daarom inmiddels de nieuwe standaard werkwijze binnen ons team!”
Harald Feijth Product Manager | Kamer van Koophandel

Medewerker foto
Directeur Business Development & Strategie Philip Lomans

Als directielid is Philip bezig met de grote lijnen binnen Netvlies. Klanten helpt hij op strategisch niveau met thema’s als business innovatie, digitale transformatie en organisatietransities. Op conferenties spreekt hij over onderwerpen als ‘sociale innovatie’ en ‘social business’.

Over Philip Lomans