Aristoteles had het eerste Twitteraccount

Pathos, logos en ethos, drie termen die bij veel mensen wel een belletje doen rinkelen, maar waar gaat dit nu precies over? Deze drie termen komen uit Aristoteles’ befaamde boek Rethorica, waarin hij ingaat op de retoriek, ofwel: De Kunst van het Overtuigen. Dan de volgende vraag: wat heeft dit met Twitter te maken? Voor ik die vraag beantwoord, eerst een korte geschiedenisles.

Een korte geschiedenisles

Aristoteles (384-322 B.C.) was een Grieks filosoof en de voornaamste leerling van Plato. In deze tijd bestonden er nog geen advocaten of rechters. Als burgers van Athene dus een conflict hadden, huurden ze een zogenaamde Sofist in die voor hun kon spreken. Sofisten waren gespecialiseerd in public speaking, de kunst van het publiekelijk spreken en gaven daar ook les in. Het grootste verschil tussen de opvattingen van Plato en Aristoteles, was dat Plato ervan overtuigd was dat er universele waarheden bestonden en je deze logisch kon beredeneren. In een conflictsituatie, was het dus gewoon een kwestie van alle feiten op tafel gooien en van daaruit kon je een overeenstemming bereiken. Aristoteles daarentegen, geloofde dat er veel meer aspecten meespeelden, waaronder de manier waarop je over het onderwerp praat. Zijn boek Rethorica is een reactie op de lessen van de toenmalige Sofisten, die naar zijn mening teveel focusten op het oplossen van conflicten en andere contexten weglieten.

Rethorica in 250 woorden

De basis van de retoriek volgens Aristoteles, is dat het verhaal dat je vertelt, zich focust op het overtuigen van de luisteraar. Plato en de Sofisten dachten dat dit enkel kon door met harde, kale feiten te komen. Aristoteles negeert deze feiten niet, maar zet daar nog twee aspecten naast die minstens even belangrijk zijn.

Logos

Bij het vertellen van een verhaal om iemand te overtuigen, is logos zeker niet weg te denken. Logos is, zoals de term al impliceert, de logica achter je verhaal. De argumenten die je gebruikt om te overtuigen. Hierbij zegt hij ook, dat de argumenten duidelijk verwoord moeten zijn, dus met simpele, directe taal.

Pathos

Pathos heeft alles te maken met emotie. Op welke manier is de luisteraar betrokken bij je verhaal, hoe kan deze zich met het verhaal identificeren. Volgens Aristoteles kan je de luisteraars overtuigen door in te spelen op hun emoties. Een luisteraar zal sneller geneigd zijn om een verhaal voor waar aan te nemen, als deze erdoor geraakt wordt.

Ethos

Ethos kan worden samengevat als de geloofwaardigheid van de spreker. Hier zit natuurlijk veel meer aan vast, maar bottom line is, dat als je als spreker overkomt als eerlijk, als een autoriteit, intelligent, het publiek je verhaal sneller voor waar aan zal nemen.

Het publiek

Bij alle drie de aspecten, komt het publiek iedere keer terug. Key element in het vertellen van je verhaal is, dat je je publiek analyseert en bekijkt op welke manieren je bovenstaande toe kan passen om dit publiek te overtuigen. Dus, welke emoties moeten worden opgeroepen bij de luisteraars, wanneer zien ze je als autoriteit en welke logische argumenten werken het best.

Social Media

Deze basis die Aristoteles bijna 2500 jaar geleden heeft gelegd, is vandaag de dag nog altijd actueel. Sterker nog: met de opkomst van de Social Media, is deze theorie van Aristoteles opnieuw onder de aandacht gekomen en geldt wat hij zegt des te meer. Voor iedereen die veel met marketing via Social Media bezig is, zal bovenstaande daarom ook niet vreemd in de oren klinken.

Aristoteles beschrijft hoe je met een goed verhaal, het publiek kan bespelen en kan overtuigen. Door de mogelijkheden van Social Media optimaal te gebruiken, wordt eigenlijk hetzelfde gedaan. Waar in de tijd van Aristoteles het publiek veelal nog beperkt was tot de bevolking van Athene, kan je met de huidige kanalen miljoenen mensen binnen no-time bereiken. Met de juiste combinatie van feiten en het oproepen van emoties, kan je een campagne creëren die aanslaat bij het grote publiek en eruit springt ten opzichte van de andere campagnes.

Social Media wordt veelal gezien als een nieuwe manier van communiceren, waar allerlei nieuwe regels voor gelden die in de traditionele communicatie niet, of minder, gelden. Wat we vandaag gezien hebben, is dat deze nieuwe vorm van communiceren eigenlijk zo nieuw niet is. 2500 jaar geleden schreef Aristoteles al de basisprincipes waar wij onze Social Media campaigns nu op baseren. Eigenlijk kunnen we ons dus afvragen of Social Media wel zo sterk een nieuwe manier van communiceren is, of is alle communicatie, ongeacht het kanaal, in wezen gewoon Social?

Medewerker foto
Aristoteles had het eerste Twitteraccount

Over Aristoteles had het eerste Twitteraccount