Eén platform voor 32 websites van scholenorganisatie INOS

Netvlies heeft voor scholenorganisatie INOS een platform ontwikkeld waarop – binnen een uniforme structuur, maar met een gewaarborgde eigen identiteit – 32 websites zullen gaan draaien. De eerste zes websites zijn inmiddels gelanceerd. Hoog tijd dus om dit project eens nader te belichten…

Over INOS

INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda is een organisatie waarbij 29 (basis)scholen in de gemeente Breda zijn aangesloten. Daarnaast omvat INOS een bestuursorganisatie, een expertisecentrum voor hoogbegaafdheid en een ambulante dienst. Binnen INOS zijn ruim 1.400 professionals actief om het leerproces van ruim 10.000 leerlingen mogelijk te maken.

In het verleden moest iedere INOS-school op online gebied zelf het wiel uitvinden. Het gevolg: 32 websites met een eigen technische oplossing en een eigen beheerder. Vanzelfsprekend verschilde ook de kwaliteit van de websites onderling enorm en was enige consistentie in vormgeving en inhoud ver te zoeken. Vaak werd een website bovendien beheerd door leerkrachten die het ‘erbij’ deden en daar enkele uren per week mee zoet waren.

Professionalisering van online presentatie

Vanuit de ambitie om hierin een flinke kwaliteitsslag te maken, schakelde INOS Netvlies in voor de ontwikkeling van een online platform waarmee beheer en inrichting van de afzonderlijke scholenwebsites uniform wordt uitgevoerd. Daarbij moest het voor elke school wél mogelijk zijn om een eigen identiteit te creëren c.q. te behouden. Elke school heeft namelijk een eigen huisstijl, terwijl ook de wensen ten aanzien van de indeling en de inhoud van de website vaak per school verschillen. Met hun websites streven de scholen echter grotendeels dezelfde doelen na:

  1. Optimaal presenteren van de school aan de buitenwereld
  2. Informeren over de school en de schoolactiviteiten
  3. Oriënterende ouders enthousiasmeren voor de school en voor een persoonlijk gesprek met een rondleiding

Centrale aansturing, decentrale communicatie

Bij de start van dit uitdagende project stelde INOS een projectmanager aan om het project vanuit de eigen organisatie in goede banen te leiden en om samen met Netvlies de basis te leggen voor het platform. Nadat de wensen in kaart waren gebracht, maakte INOS is samenspraak met Netvlies de nodige keuzes ten aanzien van techniek en vormgeving en – per website – de gewenste mate van flexibiliteit.

Om de projectvoortgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, konden de verantwoordelijken binnen elke school rechtstreeks met Netvlies schakelen. Netvlies gaf hierbij vorm aan de individuele wensen van de scholen zónder de richtlijnen en mogelijkheden van het platform uit het oog te verliezen.

Mooie eerste resultaten

De afgelopen periode hebben we de eerste zes websites gelanceerd en op dit moment werken we hard aan de livegang van de overige websites. Benieuwd naar de eerste resultaten? Kijk dan eens op:

“Netvlies is een professionele en prettige partij om mee te werken. Ze waren duidelijk over de mogelijkheden en communiceerden op een goede manier met mij als projectverantwoordelijke en met de scholen. Netvlies heeft bovendien de afgestemde basisuitgangspunten altijd goed in het oog gehouden. Ik voel me goed ondersteund en de eerste scholen zijn trots op het resultaat. Het nieuwe platform is goedkoper in beheer en efficiënter in gebruik, waardoor onze medewerkers meer tijd overhouden voor kwalitatief onderwijs.”
Martijn Arts, Senior Beleidsmedewerker Kwaliteitszorg en Communicatie bij INOS