Een goed doel: meer online donaties voor MIVA

Wereldwijd zijn er mensen die het als hun roeping zien anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen al sinds 1935 met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Zo wordt hun bereik vergroot en kunnen zij nog meer mensen helpen. Door het steunen van deze lokale helden worden per jaar vele mensenlevens gered. Net zoals veel andere goede doelen organisaties is MIVA afhankelijk van donateurs om hun goede werk te kunnen blijven doen. De website van MIVA was erg verouderd en niet meer gebruiksvriendelijk. Om het aantal online donaties te verhogen en de naamsbekendheid te vergroten was een nieuwe website essentieel. Vanuit het maatschappelijke belang dat MIVA heeft, wilde Netvlies hier natuurlijk maar al te graag bij helpen.

“De betrokkenheid vanuit Netvlies voelde vanaf het eerste gesprek al goed. Ondanks dat we als goed doel geen heel groot budget voor een nieuwe website hadden, was daar in het enthousiasme en de professionaliteit van het projectteam niets van te merken”
Pauline van Zantvliet, online marketing & communicatie bij MIVA

MIVA beschikt al sinds haar oprichting in 1935 over een zeer loyale achterban. Het merendeel van de donaties komt tot op heden nog binnen via offline kanalen. Bijvoorbeeld na een Direct Mailing, collecte in de kerk of een actie op een evenement. Héél soms nog komt er zelfs via de post een envelop met een stapeltje bankbiljetten binnen. De vaste donateurs van MIVA (70+) zijn niet zo tech-savvy en het zal dus ook geen verrassing zijn dat donaties via het internet hierbij tot op heden achterbleven.

De groep “offline donateurs” wordt realistisch gezien echter steeds kleiner. MIVA heeft zichzelf daarom ten doel gesteld om een jongere doelgroep aan te gaan spreken, een doelgroep die zich wél online bevindt, zich hier ook uitstekend kan redden en voor wie het normaal is om dingen online te betalen. De website van MIVA was hier echter niet op ingericht en liet hier dus ook nog veel kansen liggen.

Na een inspiratievolle strategische sessie waarin we de doelgroepen en doelstellingen van MIVA onder de loep hebben genomen zijn we tot een aantal belangrijke inzichten gekomen.

  • inzicht 1: MIVA is het enige goede doel dat met vervoersmiddelen steunt. Het vervoersmiddel mag meer naar voren komen op de website.
  • inzicht 2: Conversie verhogen en bezoeker informeren belangrijkste doelstellingen. Daarin nemen we vergroten van bereik en loyaliteit mee. 
  • inzicht 3: Focusdoelgroep voor website is 50-70 jr. Het is daarnaast belangrijk dat huidige achterban (70+) MIVA ook herkent. En dat de oneMen donateur (het jongerenmerk van MIVA) zich ook aangesproken voelt door MIVA.

Hierna zijn we aan de slag gegaan met het concept. Aan de hand van de 2 belangrijkste persona’s is gekeken welke informatiebehoefte deze hebben als ze op de site van MIVA terecht komen. Zoals bij meer goede doelen is het belangrijk om te laten zien…

  • dat de organisatie betrouwbaar is;
  • wat er met het gedoneerde geld gebeurt;
  • welke concrete hulp er dankzij donaties kan worden gegeven;
  • dat het proces rondom betaling veilig verloopt;

Het werk van MIVA is vaak letterlijk levensreddend. Beschikken over de juiste vervoersmiddelen kan in sommige moeilijk begaanbare gebieden het verschil maken tussen leven en dood. Het was voor MIVA erg belangrijk dat deze urgentie benadrukt wordt, zonder terug te hoeven vallen op schrijnende beelden die hiervoor vaak in campagnes van andere goede doelen gebruikt worden en die iedereen inmiddels wel kent. We hebben er samen met MIVA voor gekozen om aan de hand van concrete, persoonlijke verhalen van de mensen daar te laten zien wat het werk van MIVA betekent, dat er nog veel meer hulp als deze nodig is en dat dit echt een donatie waard is. De stap naar daadwerkelijk iets doneren moet vervolgens zo klein mogelijk gemaakt worden.

“De belangrijkste nieuwe doelgroep voor MIVA is tussen de 50 en 65 jaar. Deze mensen zijn niet opgegroeid met internet. Doordat we de persona’s zo duidelijk omschreven hadden, konden we ons goed verplaatsen in deze groep.”
Pauline van Zantvliet

Er is door onze vormgevers en interactiespecialisten goed gekeken naar het donatieproces. Als de bezoeker eenmaal overtuigd is van de organisatie en het goede werk dat ze verricht en de keuze heeft gemaakt om te doneren, is het belangrijk dat dit vlekkeloos verloopt. Ook is het mooi als we het totaalbedrag van de donatie zo hoog mogelijk kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld door de mogelijkheid om periodiek te doneren aan te bieden of door de gemiddelde waarde van de donatie te verhogen. Het formulier waarin om gegevens gevraagd wordt mag in geen geval afschrikken. We hebben het donatieformulier daarom zo simpel mogelijk gehouden. Alleen de benodigde informatie wordt aan de donateur gevraagd. Zo hoeft bijvoorbeeld bij een donatie via iDEAL, de donateur pas achteraf zijn of haar adresgegevens achter te laten om op de hoogte te blijven.

Bij Netvlies zeggen we altijd: “de livegang is pas de start!”. Ook na deze livegang blijven we MIVA helpen met het verhogen van het aantal donaties. Dit doen we door het donatieproces en eventuele belemmeringen die bezoekers daarbij tegenkomen continu te monitoren en bij te sturen waar nodig, om zo het maximale uit een donatie te halen (qua aantal donaties of qua verhogen van het donatiebedrag). Dit alles om zoveel mogelijk mensen te kunnen (blijven) steunen. Over een aantal maanden, als de eerste resultaten bekend zijn zullen we hier opnieuw een blog aan wijden.

“We zijn ontzettend blij met het eindresultaat. De website is een prachtig visitekaartje geworden, waarop meteen duidelijk is waar MIVA voor staat. De projecten die we steunen met vervoersmiddelen krijgen nu de aandacht die ze verdienen en het online doneren is een stuk gebruiksvriendelijker dan voorheen.”
Pauline van Zantvliet

We zijn blij dat we MIVA hebben kunnen helpen bij de realisatie van hun nieuwe website en het verbeteren van het online donatieproces. Wil je dit nieuwe donatieproces zelf proberen en daarbij ook nog eens een goed doel steunen? Check dan hier het resultaat!

Medewerker foto
Business Developer Martijn de Nijs

Energiek: dát is Martijn ten voeten uit. Hij doet het liefst 10 dingen op één dag, zegt niet graag nee en wil niks missen. Hij luistert goed, is oplossingsgericht, ziet overal kansen en heeft een heldere mening. Thuis verdeelt Martijn zijn aandacht tussen zijn vrouw, kinderen, vrienden….en Netflix!

Over Martijn de Nijs