Webapplicatie versnelt risicoanalyses van ingenieursbureau DON

De afgelopen tijd hebben Netvlies en ingenieursbureau DON hard gewerkt aan een webapplicatie waarmee DON risicoanalyses sneller en gebruiksvriendelijker kan uitvoeren. De met projectmethodiek Scrum ontwikkelde webapplicatie vervangt een enorm uitgebreide Excelsheet, verhoogt de kwaliteit van de analyses en levert een significante tijdbesparing op. Omdat we trots zijn op dit project, op het resultaat én op de samenwerking, vertel ik er graag wat meer over.

Ingenieursbureau DON

Het ingenieursbureau DON is gevestigd in Bergen op Zoom, Arnhem en Amsterdam en ondersteunt – onder meer voor Rijkswaterstaat, ProRail, gemeenten, waterschappen en provincies – in het implementeren van assetmanagement voor kapitaalgoederen als bijvoorbeeld tunnels, bruggen, sluizen en wegen. Assetmanagement bevat het gedachtengoed dat bijdraagt aan het realiseren van de strategische doelstellingen door een transparante, beheersbare en optimale balans te creëren tussen prestaties, kosten én risico’s gedurende de gehele levenscyclus van de kapitaalgoederen.

Risicoanalyse

Veel voorkomend hierbij is het analyseren van risico’s volgens het FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) methode. Deze methode wordt veel gebruikt in de infrawereld en maakt de eigenschappen en risico’s van alle onderdelen van een object inzichtelijk. Op basis van zo’n analyse kan een prioritering worden gemaakt in de te nemen maatregelen en een beheer- en onderhoudsplan worden opgesteld.

Behoefte aan een verbeterslag

Bij het maken van deze risicoanalyses maakte DON gebruik van een enorm uitgebreide Excelsheet waarin honderden – en soms zelfs duizenden – onderdelen moesten worden ingevoerd. Dit administratieve proces was zeer tijdrovend en enigszins foutgevoelig, terwijl het door alle tabbladen en opties voor gebruikers erg lastig was om het overzicht te bewaren. Bovendien moest – wanneer voor de onderdelen periodiek een nieuwe analyse moest worden gemaakt – alle data steeds opnieuw worden ingevoerd.

DON wilde hierin graag een verbeterslag maken en vroeg Netvlies een webapplicatie te ontwikkelen die gebruikers intuïtief meeneemt in het proces en waarvan de data eenvoudig kon worden hergebruikt voor toekomstige analyses.

Scrum-methodiek combineert kennis en kracht

Bij het ontwikkelen van webapplicaties is de Scrum-methodiek in onze ogen ideaal. Door onze opdrachtgever een werkplek binnen het projectteam te geven, konden we onze kennis over de online mogelijkheden optimaal combineren met de kennis van ingenieursbureau DON over FMECA analyses en de manier waarop gebruikers hiermee omgaan. Hierdoor waren we in staat om in slechts zes weken een applicatie op te leveren die kwalitatief veel beter geworden dan wat het projectteam vanuit een briefing en een Functioneel Ontwerp volgens de watervalmethode had kunnen ontwikkelen!

Sneller, efficiënter en gebruiksvriendelijker

De nieuwe webapplicatie, de FMECA tool, biedt onder meer de volgende voordelen:

● Gebruiksvriendelijkheid
De gebruiker wordt intuïtief meegenomen in het proces. Dit verhoogt de kwaliteit van de analyse, terwijl de gebruiker minder tijd kwijt is aan administratieve processen.

● Efficiency door koppeling
Door een koppeling te maken met de FMECA tool en het interne systeem Ultimo hoeven de honderden tot duizenden verschillende onderdelen van een tunnel, brug, sluis of weg niet meer handmatig te worden overgezet, maar worden deze automatisch ingeladen. Dit levert enorme tijdwinst op en reduceert de foutgevoeligheid.

● Efficiency bij periodiek terugkerende analyses
Door resultaten van eerdere analyses en onderdelinformatie op te slaan, hoeven bij periodiek terugkerende analyses alleen gewijzigde data te worden ingevoerd. Ook dit resulteert in een aantoonbare tijdbesparing.

Doorontwikkeling al ingepland

Voor 2015 staan al diverse optimalisaties en uitbreidingen gepland. Zo wil DON de tool graag uitbreiden voor andere analyses met betrekking tot assetmanagement – zoals prestaties en kosten – en moeten ook derde partijen toegang kunnen krijgen tot de data en mogelijkheden.

Onze opdrachtgever over de samenwerking en het resultaat:

“Door onze kennis en die van Netvlies te combineren, kwamen we tot nieuwe inzichten en dat is de kwaliteit van het eindproduct zeker ten goede gekomen! De samenwerking was bovendien erg prettig. De specialisten van Netvlies dachten goed mee en de Scrum-methodiek heeft geholpen bij het goed en gebruiksvriendelijk opzetten van onze applicatie. Ik ben ervan overtuigd dat we hierdoor een betere tool hebben gemaakt binnen het beschikbare budget. Bovendien kunnen we onze vaak jaarlijks terugkerende analyses nu significant sneller uitvoeren dan voorheen.”
Peter Vriends, assetmanagement consultant bij ingenieursbureau DON