gebruikerstest

Waarom een gebruikerstest niet mag ontbreken in een design sprint

Met de design sprint methode van Google Ventures kun je in 1 week grote vraagstukken oplossen en nieuwe ideeën toetsen op hun haalbaarheid. Een belangrijk onderdeel hiervan is het ontwikkelen en testen van een prototype. In een dag bouwen developers een prototype dat door middel van een gebruikerstest getest wordt bij de doelgroep. In dit blog leg ik uit waarom een gebruikerstest tijdens een design sprint niet mag ontbreken en hoe wij dit bij Netvlies aanpakken. Een design sprint is een 5-daags proces waarin organisatievraagstukken worden beantwoord. Het is een optimale mix van design, prototyping en ideeën testen bij echte gebruikers. Elke dag van een design sprint heeft een specifiek doel. Zo staat de laatste dag in het teken van de gebruikerstest waarin we een prototype toetsen bij de doelgroep. In onderstaande video leggen we uit hoe een design sprint precies werkt.

Wat is een gebruikerstest?

Op basis van interviews en andere bronnen heb je informatie over de doelgroep verzameld. In de design sprint gebruik je deze informatie om een oplossing voor het vraagstuk te bedenken. Soms heb je deze luxe niet en werk je, voor een groot deel, op basis van aannames. Tijdens een gebruikerstest test je deze aannames bij echte gebruikers. Je bootst een zo echt mogelijke situatie, die kan voorkomen als de gebruiker het product thuis gebruikt, na. Dit doe je door vooraf opgestelde scenario’s met meerdere testpersonen te doorlopen. Na de gebruikerstest weet je wat goed werkt, waar de doelgroep tegenaan loopt en waarom. Deze inzichten gebruik je om jouw idee en prototype verder aan te scherpen. Op deze manier voorkom je dat je voortborduurt op een basis die niet solide of niet relevant voor je doelgroep is. Je test als het ware de levensvatbaarheid van je idee.

Klantcase: wat levert een gebruikerstest op?

Voordat je een idee gaat uitwerken of product gaat bouwen, test je of de basis aansluit op wensen en behoeften van de doelgroep. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je, voordat je veel tijd, geld en energie investeert, het idee of product aanscherpen. Voor WOLF Rijbewijsshop ontwikkelden we een prototype van een app die leerlingen helpt sneller hun rijbewijs te halen. Uit de gebruikerstest bleek dat de app meerwaarde heeft, maar de gebruiksvriendelijkheid nog beter kon. Via een kalender in de app kunnen leerlingen een (proef)les inplannen. In het prototype was niet duidelijk wat je dient te doen nadat je een datum hebt geselecteerd. Daarnaast werd de bedankt melding niet goed gelezen. Dit hebben we opgelost door na selectie van een datum de ‘volgende stap’ knop een opvallende kleur te geven. Ditzelfde geldt voor de bevestigingsmelding. Deze is aangepast zoals in het voorbeeld hieronder. Daarnaast sloot de app nog niet voldoende aan op de informatiebehoefte. De doelgroep wil bijvoorbeeld weten hoe duur een proefles is, maar deze informatie stond niet in het prototype. Op basis van de gebruikerstest hebben we de app nog voor de ontwikkeling aangescherpt.

Gebruikerstest voorbereiden

Op dag vier sluit ik als tester bij het design sprint team aan. Op deze dag bouwen de designers en developers het prototype. Ik kijk wat de functionaliteiten van het prototype zijn en bespreek met het team wat we willen onderzoeken. Op basis hiervan stel ik een aantal onderzoeksvragen op en werk ik testscenario’s uit. Dit stem ik af met het design sprint team, zodat iedereen achter de scenario’s staat en weet wat we op dag vijf gaan testen.

Testpersonen werven

We hebben drie tot vijf testpersonen nodig. Voorafgaand aan of aan het begin van de design sprint wordt de doelgroep bepaald. We beginnen zo vroeg mogelijk in de design sprint week met het werven van testpersonen. Hiervoor gebruiken we ons eigen netwerk, onze testpersonen pool en het netwerk van onze klanten. Op dag vier kijken we of de doelgroepvoorwaarden verder moeten worden aangescherpt en de geworven testpersonen nog aan de voorwaarden voldoen.

Gebruikerstest uitvoeren

De laatste dag van de design sprint begint met het inrichten van de testlocaties. We richten een ruimte in voor het uitvoeren van de gebruikerstest en een ruimte waarin het team meekijkt. Anders dan bij een ‘gewone’ gebruikerstest kijkt en schrijft het team direct mee. Men noteert op post-its wat opvalt, wat wel en niet goed werkt etcetera. Na de gebruikerstest worden bevindingen besproken, conclusies getrokken en wordt bepaald hoe de inzichten worden gebruikt om het idee of prototype aan te scherpen. ideeen bedenken tijdens de design sprint In de gebruikerstest ruimte is een medewerker van Netvlies, meestal de tester, aanwezig. Deze medewerker ontvangt testpersonen, legt uit wat de bedoeling is en overziet de gebruikerstest. De gebruikerstest duurt ongeveer een half uur per testpersoon. Door op de laatste dag van de design sprint het prototype te testen onder echte gebruikers krijg je inzicht in of jouw idee gaat werken en voldoende aansluit bij de doelgroep. Op basis van deze inzichten kun je je idee of product verder aanscherpen alvorens je veel tijd, geld en energie steekt in de ontwikkeling ervan.