Podiumkunst.info; impact op sectorniveau

In de sector podiumkunsten is vorig jaar een initiatief ontstaan om sectorbreed meer samen te gaan werken met als doel een effectievere informatievoorziening en een efficiënt administratief proces tussen podia, producenten en impresariaten. In samenwerking met Netvlies is dit initiatief afgelopen jaar omgezet in een online concept en uitgewerkt tot een prototype om draagvlak te creëren onder een belangrijke groep stakeholders. Opvolgend is het platform ontwikkeld en geïmplementeerd, dat sinds deze maand officieel in gebruik genomen is.

  

Geautomatiseerde koppelingen voor verschillende stakeholders

Podiumkunst.info is een platform waarin informatie wordt verzameld en waaruit gerichte informatie kan worden gehaald door de aangesloten stakeholders. Dit gebeurt door middel van geautomatiseerde koppelingen met de kaartverkoop- en boekingssystemen van podia, producenten en impresariaten. Het laat de stakeholders en hun bestaande systemen via één centraal platform met elkaar communiceren. Het platform fungeert als centrale omgeving waar financiële informatie over producties en voorstellingen kunnen worden gedeeld en waar actuele kaartstanden met financieel resultaat kunnen worden geraadpleegd. Er bestaat voor een theater de mogelijkheid tot het vergelijken met het landelijk gemiddelde en andere theaters (mits onderling toestemming verleend).

Krachten gebundeld in Podiumkunst.info

De 25 founders van Podiumkunst.info, bestaande uit theaters, producenten en impresariaten, hebben zich deze maand officieel gezeteld in de Stichting Podiumkunst.info, met als doel uit te groeien tot hét nationale platform voor informatie-uitwisseling in de sector. Het platform verbindt aanbieders en afnemers met elkaar. Het delen van informatie kan de theatersector als geheel verder helpen en er voor zorgen dat er effectiever gewerkt wordt. De administratieve taken kunnen tot een minimum beperkt worden om de beschikbare tijd en budget in creatieve en marketinggerichte activiteiten te kunnen steken. Met Podiumkunst.info wordt het gat tussen de beschikbare informatie en de betrokken partijen gevuld.

Lees ook: Webapplicatie Podiumkunst.info geeft inzicht in landelijke kaartverkopen »

Belangstelling voor deelname of meer info over dit project?

Een belangrijke doelstelling is om uiteindelijk alle theaters, producenten en impresariaten via het platform met elkaar te verbinden. De gebruikte kaartverkoop- en boekingssystemen dienen daarmee ook aan te sluiten op Podiumkunst.info met een eenvoudig te realiseren koppeling.

Belangstelling in deelname aan Podiumkunst.info of meer informatie over dit initiatief? Bekijk de website site.podiumkunst.info.

Meer informatie wat Netvlies voor uw organisatie of initiatief kan betekenen? Neem contact op met Philip Lomans via [email protected] of via 076 530 25 25.