Netvlies uitgeroepen tot 'Brabants Beste'

Afgelopen donderdag is Netvlies beëdigd als een van 'Brabants Besten': een ambassadeursrol toegekend vanuit de Provincie Noord-Brabant aan dertig vooruitstrevende bedrijven op basis van innovatief werkgeverschap.

Brabants Besten – een initiatief van de Provincie Noord-Brabant – bestaat sinds 2014 en heeft als doel om innovatief werkgeverschap te stimuleren met in de hoofdrol toonaangevende bedrijven uit Noord-Brabant. Ondernemers die het goede voorbeeld geven op het gebied van sociale innovatie en/of inclusief werkgeverschap, krijgen de titel ‘Brabants Besten’ toegekend en zijn daarmee benoemd tot Ambassadeur Innovatief Werkgeverschap. Ze blinken uit in de manier waarop hun medewerkers op vernieuwende wijze worden ingezet en in hoe zij investeren in hun medewerkers door hen (door) te laten leren. Voor de periode 2015 - 2016 is Netvlies gevraagd om andere bedrijven te inspireren vanuit haar ervaring en prestaties op het gebied van sociale innovatie en haar innovatief werkgeverschap.

Van klassiek naar dynamiek

In 2011 heeft Netvlies zich na een snelle groeifase de vraag gesteld hoe zichzelf opnieuw effectief te organiseren. Dit met het doel om de organisatie zo samen te stellen dat de passie blijft heersen, dat er vanuit toegevoegde waarde wordt samengewerkt, dat de organisatie zich dynamisch aanpast naar de vraagstukken van het moment én dat iedereen zich daarbij gewaardeerd voelt. In de transitie die daarop volgde heeft Netvlies haar organisatiemodel opnieuw vormgegeven qua hoofdactiviteiten, rollen en verantwoordelijkheden en – het meest belangrijke - de onderlinge samenwerking hierbij. Hierbij zijn de randvoorwaarden eigenaarschap, ondernemerschap en zelfsturing centraal gesteld en zijn groei, ontwikkeling en beloning gekoppeld aan talenten, gedrag en output van onze mensen. In de afgelopen jaren heeft Netvlies belangrijke stappen gezet in dit groeimodel als innovatief bedrijf met een snelle dynamiek en hoge mate van betrokkenheid onder de medewerkers en klanten.

Resultaten van sociale innovatie

Aangezien mensen de centrale rol spelen in onze organisatie vinden wij betrokkenheid en dynamiek van essentieel belang voor het succes van onze dienstverlening. Sociale innovatie heeft er bij Netvlies voor gezorgd dat we de talenten van onze medewerkers optimaal in kunnen zetten. We matchen talenten en gedrag met rolniveau en activiteiten. Bovendien stimuleert het medewerkers om zichzelf te blijven ontwikkelen en draagt het bij aan een hoge betrokkenheid in combinatie met een gezonde balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. We belonen onze mensen op basis van meerwaarde en daarmee op de bijdrage aan het succes van Netvlies als geheel. Als gevolg is iedereen gemotiveerder dan ooit om het beste aan Netvlies en aan onze opdrachtgevers te geven.

Lees ook: Werken zonder managers schept ruimte voor ondernemerschap en eigen ontwikkeling »

Sociale innovatie levert dan ook belangrijke bijdrage aan onze gezonde groei van de afgelopen jaren. We zijn in 2012 uitgeroepen tot ‘Slimste bedrijf van Nederland’ en in 2013 genomineerd als FD Gazellen.

We zijn zeer trots op deze benoeming en delen graag onze kennis en ervaring met geïnteresseerde organisaties op het gebied van sociale innovatie en innovatief werkgeverschap. In combinatie met ons Business Innovators Network helpen we ook organisatie met hun vraagstukken op het gebied van business -, sociale - en technologische innovatie.

Meer informatie over Brabants Besten op de website van de Provincie Noord-Brabant