Netvlies ontwikkelt maatwerkkoppelingen als schakel tussen lokale en globale verloningssoftware

Voor HR-dienstverlener Securex ontwikkelde Netvlies een aantal maatwerkkoppelingen tussen de ERP softwarepakketten van wereldwijd gevestigde Securex-klanten en de cloudoplossing Nmbrs. Dankzij deze koppelingen kan Securex de salarissen van in Nederland werkzame medewerkers van internationaal opererende klanten conform de Nederlandse fiscale regels verwerken. Ook kunnen met behulp van de maatwerkkoppelingen lokale data in globale systemen zichtbaar worden gemaakt.

Over Securex

Securex is een grote speler op het gebied van HR-dienstverlening en biedt een gevarieerd pakket HR-services, onder meer op het gebied van personeelsadministratie en salarisverwerking. De onderneming is opgericht in 1905 en beschikt over 33 eigen kantoren in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Congo. Van daaruit bedienen circa 1.600 medewerkers dagelijks meer dan een kwart miljoen klanten van groot tot klein.

Onafhankelijk advies en expertise doorslaggevend

Omdat elk land zijn eigen fiscale regels kent, werkt Securex per land met software die specifiek is afgestemd op het lokale fiscale regime. Als onderdeel van de selectie van een verloningspakket voor de Nederlandse markt vergeleek Securex vijf Nederlandse softwarepakketten. Hierbij gold als belangrijk selectiecriterium dat de software eenvoudig moest kunnen worden gekoppeld met andere systemen. Nmbrs – een  van de vijf kandidaten– stelde tijdens de ‘verkennende gesprekken’ voor om contact met Netvlies op te nemen, omdat Netvlies:

  • veel ervaring heeft met het realiseren van maatwerkkoppelingen;

  • als preferred partner van Nmbrs al vaker koppelingen op maat met de cloudoplossing Nmbrs ontwikkelde;

  • bekend is met meerdere softwarepakketten voor verloning en een onafhankelijke vergelijking kan maken.

Nadat we hadden aangetoond dat Nmbrs voldeed aan de eisen en wensen van Securex en dat Netvlies zélf beschikt over de juiste expertise op het gebied van maatwerkkoppelingen, gaf Securex ons de opdracht om de koppelingen tussen Nmbrs en de softwarepakketten van diverse Securex-klanten te realiseren.

“Het gesprek met Netvlies gaf ons niet alleen de bevestiging dat Nmbrs het juiste softwarepakket was, maar ook dat Netvlies de geschikte partij was om dit project mee te realiseren. Door op het juiste moment de goede vragen te stellen, lieten ze zien over veel kennis van dit soort projecten en van koppelingen met Nmbrs te beschikken.”

- Kristof Benoit, Country Manager Nederland bij Securex

Traject vol uitdagingen

Een van de grote uitdagingen bij het ontwikkelen van de koppelingen was het gebrek aan concrete informatie, aangezien sommige softwarepakketten van Securex-klanten nog (deels) in ontwikkeling waren. Bovendien was nog niet volledig duidelijk welke specifiek voor Nederland geldende fiscale aspecten al dan niet in de diverse softwarepakketten waren opgenomen en zo ja, in hoeverre deze data eenvoudig konden worden gekoppeld.

Effectief samenwerken met Scrum

Om de onzekerheden die dit met zich meebracht zo goed mogelijk te kunnen tackelen, hebben we in overleg met Securex besloten om het project volgens de Scrum-projectmethodiek aan te pakken. Een IT-medewerker van Securex kreeg daarbij een eigen werkplek bij Netvlies op kantoor. Door op deze manier intensief samen te werken en onze gezamenlijke expertise te bundelen, was het mogelijk om het ontwikkelproces in elke fase bij te sturen op basis van de laatste inzichten en informatie. Het resultaat: goedwerkende maatwerkkoppelingen die de communicatie tussen de lokale software van Nmbrs en de global ERP software van diverse klanten van Securex faciliteert.

“Netvlies heeft voor dit project een multidisciplinair team samengesteld waarmee we heel prettig hebben samengewerkt. De communicatie verliep bovendien erg goed. En wat het belangrijkste is: we zijn heel tevreden over het eindresultaat.”

- Kristof Benoit, Country Manager Nederland bij Securex