Dood aan gastbloggen als SEO strategie

In het verleden heeft Google, en Matt Cutts in het bijzonder, meerdere malen gesproken over het gebruik van gastbloggen als linkbuilding tactiek. De uitspraken waren niet eerder zo expliciet als degene die Matt Cutts poste op zijn blog van 21 januari jl.

Matt Cutts, hoofd van het Google webspam team, heeft aangekondigd dat gastbloggen onder het vergrootglas ligt. Hij begint zijn blog met een duidelijke boodschap:

Okay, I’m calling it: if you’re using guest blogging as a way to gain links in 2014, you should probably stop. Why? Because over time it’s become a more and more spammy practice, and if you’re doing a lot of guest blogging then you’re hanging out with really bad company.

(Vertaling) Ok, ik zeg het maar: Maak je gebruik van gastbloggen als hulpmiddel om links te verzamelen in 2014 dan kan je maar beter stoppen. Waarom? Over de jaren heen is het meer een SPAM activiteit geworden. Als je gebruik maakt van veel gastblogs dan ben je als bedrijf niet goed bezig.

In zijn blog geeft Matt Cutts het voorbeeld van een gastblog aanvraag die de kwaliteitsstandaard van Google niet haalt. Matt Cutts geeft aan dat gastbloggen als linkbuilding tacktiek dood is:

So stick a fork in it: guest blogging is done; it’s just gotten too spammy. In general I wouldn’t recommend accepting a guest blog post unless you are willing to vouch for someone personally or know them well. Likewise, I wouldn’t recommend relying on guest posting, guest blogging sites, or guest blogging SEO as a linkbuilding strategy.

(Vertaling) Maak er maar een eind aan: Gastbloggen is afgelopen, het is teveel spam geworden. In het algemeen adviseer ik niet om een gastblog te plaatsen tenzij je persoonlijk kan instaan voor iemand of deze persoon goed kent. Ik zou niet rekenen op gastreacties, gastbloggen of gastblog sites als SEO linkbuilding strategie.

Overzicht van Google en Gastblog waarschuwingen

Het is niet de eerste keer dat Matt Cutts in zijn blog waarschuwt voor de risico’s van gastbloggen. De recente post is wel de meest expliciete en duidelijke post van Matt Cutts hierover:

 

Google: Hoe kijkt Google naar gastbloggen als linkstrategie?

 

Google: What is Google’s view on guest blogging for links?

 

 

Google: Beschouwt Google gastbloggen als spam en straft zij je hiervoor af?

 

Google: Does Google take action on spammy guest blogging activities?

 

 

Google’s: Hoe kan ik gastbloggen zonder dat het lijkt alsof ik betaal voor links?

 

Google’s: How can I guest blog without it appearing as if I paid for links?

 

 

Google’s: Waar moet ik op letten met gastbloggen?

 

Google’s: What should I be aware of if I'm considering guest blogging?

 

 

Uit de verschillende posts blijkt dat de boodschap verandert over tijd van “better nofollow the links” tot “use moderation” tot “guest blog spam is getting bad” tot en met vandaag “stick a fork in it” blog. Google en Matt Cutts hebben in het verleden gewaarschuwd over soortgelijke thema’s- denk maar aan de waarschuwing over “content farms” die gepubliceerd werd een maand voordat de Panda update uitkwam.

De hamvraag: Werkt Google aan een algoritme update die van invloed is op gastbloggen? Matt Cutts geeft duidelijk aan dat het een waarschuwing betreft aangaande gastbloggen als SEO linkbuilding strategie. Dit betekent niet dat gastbloggen in de vorm van waardevolle content voor je bezoeker verboden is.